Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
352.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
353.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
354.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
355.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
356.
Крила [Журнал] : літературно-художній альманах / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2001-
357.
Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою [Книга] : монографія / Наталія Антонюк ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-7651-89-3
358.
Кримінально-виконавче право України [Книга] : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. та ін. Черненок; А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд, М.В. Романов, В.В. Голіна, М.П. Черненок та ін. ; МОНУ ; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Харків : Право, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8467-51-5
359.
Гель А.П. Кримінально-виконавче право України [Книга] : навчальний посібник / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; МОНУ ; за ред. А.Х. Степанюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – ISBN 978-966-667-289-9
360.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : станом на 15 травня 2008 року. – Харків : ІГВІНІ, 2008. – 256 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-8772-36-9
361.
Кримінологія [Книга] : навчальний посібник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванова, П.М. Опанасенко, В.Г. та ін. Пшеничний; О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний та ін. ; МОНУ ; Національна академія внутрішніх справ України ; за заг. ред. О.М. Джужи. – Київ : Прецедент, 2006. – 200 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-098-4
362.
Горбунов Л.В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных [Книга] : монография / Л.В. Горбунов, Л.П. Бучацкий ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2005. – 326 с. – ISBN 966-594-609-9
363.
Культурология [Книга] : рекомендательный библиографический указатель. – Харьков : ХГАК. – ISBN 966-7352-06-4
364.
Бокань В.А. Культурологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Володимир Бокань ; МАУП. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 136 с. – ISBN 966-608-481-3
365.
Лабораторний практикум з загальної фітовірусології [Книга] / М.Д. Мельничук, В.Є. Кожукало, С.О. Смирнова, Г.Г. Мартин; Мельничук М.Д., Кожукало В.Є., Смирнова С.О., Мартин Г.Г. – Київ : НАУ, 2002. – 268 с. – ISBN 966-95967-4-2
366.
Лабораторні роботи та домашні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Методи обчислень" [Брошура] : для студентів мех.-мат. факультету. – Київ, 2006. – 32 с.
367.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
368.
Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
369.
Хлебосолов Е.И. Лекции по теории эволюции [Книга] / Е.И. Хлебосолов. – Москва : Перспектива, 2004. – 264 с. – ISBN 5-7744-0167-7
370.
Лекції з гематології [Книга] / П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук; П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук ; Ін-т гематології та трансфузіології АМН України ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова МОЗ України. – Київ : Нора-Прінт, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8659-09-0
371.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
372.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
373.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
374.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
375.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex