Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2476.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2477.
Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
2478.
Саід Садек Абдалла Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам"яті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Саід Садек Абдалла; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2479.
Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006
2480.
Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді [Книга] : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
2481.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
2482.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
2483.
Фрейд З. Психология бессознательного [Книга] : Сборник произведений / З. Фрейд; Сост. М.Г. Ярошевский. – Москва : Просвещение, 1990. – 448 с. – ISBN 5-09-003787-6
2484.
Язвинская Е.С. Психология телесности [Книга] / Е.С. Язвинская. – [ Одесса ], 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-96517-7-8
2485.
Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009
2486.
Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. психолог. наук: Спец. 19.00.01 / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2487.
Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006
2488.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2489.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
2490.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
2491.
Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології [Книга] : монографія / О.В. Синєокий ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний ун-т" ; МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 334 с. – ISBN 966-599-308-9
2492.
Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006
2493.
Психрометрические таблицы [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
2494.
Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2495.
Степанов В.П. Публикация баз данных в Интернете [Книга] : учебное пособие / Степанов В.П., Купрейчик И.В., Черкашина ; МОНУ ; Харьк. нац. эконом. ун-т. – Харкьков : ХНЭУ, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-676-269-9
2496.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
2497.
Свалова М.І. Публіцистика Б. Олійника: проблематика та етико-естетичні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Свалова М.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2498.
Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми, 2008
2499.
Бабаев Фрейкин А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра [Книга] / Фрейкин А.Г. Бабаев. – Москва : Мысль, 1977. – 351с
2500.
Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса [Книга] / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 231с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,