Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2476.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
2477.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
2478.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
2479.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
2480.
Рогач Ф.І. Процес курсоутворення на валютному ринку України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рогач Федір Іванович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
2481.
Бойченко І.М. Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N- (5-меркапто - 1,3,4 - тіодіазол - 2-іл) - N" - пропілсечовинними групами [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бойченко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2482.
Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2483.
Черненко Володимир Васильович Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар"єрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.10 / Черненко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
2484.
Круцкевич Н.Д. Процесори формування та цифрової обробки даних зірково-магістральних комп"ютерних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Круцкевич Н.Д.; Тернопільский нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007
2485.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2486.
Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007
2487.
Саід Садек Абдалла Псевдо SH-модель алгоритму та її використання для покращання характеристик складності блок-схем програм та пристроїв асоціативної пам"яті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Саід Садек Абдалла; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2488.
Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006
2489.
Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді [Книга] : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
2490.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
2491.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
2492.
Фрейд З. Психология бессознательного [Книга] : Сборник произведений / З. Фрейд; Сост. М.Г. Ярошевский. – Москва : Просвещение, 1990. – 448 с. – ISBN 5-09-003787-6
2493.
Язвинская Е.С. Психология телесности [Книга] / Е.С. Язвинская. – [ Одесса ], 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-96517-7-8
2494.
Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009
2495.
Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. психолог. наук: Спец. 19.00.01 / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2496.
Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006
2497.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2498.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
2499.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
2500.
Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології [Книга] : монографія / О.В. Синєокий ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний ун-т" ; МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 334 с. – ISBN 966-599-308-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,