Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2401.
Проценко О.В. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні )на матеріалі теле- та радіотекстів) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Проценко О. В.; олеся Василівна Проуенко; КНУТШ. – Київ, 2006
2402.
Половцов В.В. Практические занятия по ботанике [Книга] / В.В. Половцов; Под ред. и с предисл.Г.Н. Боча. – 3-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат, 1923. – 77с.
2403.
Эскин И.А. Практическое руководство по общей биологии [Книга] / И.А. Эскин. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1935. – 220 с.
2404.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2405.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
2406.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
2407.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
2408.
Армашевский П.Я. Предвapительный отчет о геологических изследованиях в Могилевской губернии в 1891 г. [Книга] / П.Я. Армашевский. – Киев. – 163-167с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2409.
Армашевский П.Я. Предварительное сообщение о геологических наблюдениях в Черниговской губ. в 1875 году [Книга] / П.Я. Армашевский. – Киев, 1876. – 8 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2410.
Армашевский П.Я. Предварительный отчет о геологических изследованиях в губерниях Курской и Харьковской в 1885 г. [Книга] / П.Я. Армашевский : Типография А.Якобсона, 1886. – 10с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2411.
Армашевский П.Я. Предварительный отчет о геологических исследованиях в губерниях Могилевской и Смоленской в 1892 году [Книга] / П.Я. Армашевский. – Киев. – 245-251с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2412.
Армашевскй П.Я. Предварительный отчет о геологических исследованиях в Полтавской губернии в 1883 г. [Книга] / П.Я. Армашевскй, 1893. – 9с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
2413.
Анисимов В.А. Предельный круг Фукса [Книга] / В.А. Анисимов. – Варшава, 1892. – 61с.
2414.
Редин Е.К. Преподавание искусств в Харьковском университете [Книга] : К истории Харьковского университета. 1805-1905 гг. / Е.К. Редин. – Харьков, 1905. – 36с. – Отд. оттиск из "Записок Харьковского университета" за 1904 г.
2415.
Чекалюк В.В. Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.) [Автореферат] : автореферат дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2416.
Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 - журналістика / Яблоновська Н.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007
2417.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2418.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Дисертація] : Дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Богуславський О.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2419.
Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Алданов Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
2420.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2421.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
2422.
Больман К А.Н. Приложение алгебры к решению определенных геометрических задач [Книга] : в таком объеме и порядке, как требуется в 6 кл. гимназий, по последнему распределению в них математических наук / К А.Н. Больман. – 3 изд., испр. и доп. – Санктпетербург, 1863. – 56с.
2423.
Букреев Б.Я. Применение линейных координат к разысканию уравнений эволют [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1886. – 19 c. – Отд.оттиск: Университетские известия 1886. Кн нап.рус.яз.стар.орф
2424.
Применение математических методов в геологических исследованиях Кольского полуострова [Книга]. – Апатиты, 1969. – 166с.
2425.
Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ященко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,