Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2401.
Вінничук Н.Ю. Політична опозиція як інститут сучасної демократії [Автореферат] : Автореф. дис. ... політичних наук: 23.00.02 / Вінничук Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
2402.
Сивак Ю.В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Сивак Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2403.
Сивак Ю.В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Сивак Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2404.
Гранадзер Г.Б. Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Гранадзер Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
2405.
Харченко Ю.В. Політична риторика в діалозі "Схід - Захід": соціально-філософський аналіз [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Харченко Ю.В.; МОНУ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2008
2406.
Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання [Книга] : (2007 р. - вересень 2008 р.) : [ збірник аналітичних матеріалів ] / Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за ред. В.М. Яблонського ]. – Київ : НІСД, 2009. – 108 с. – ISBN 966-554-155-2
2407.
Подолян Я.В. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичн. наук : спец. 23.00.02 - Політична інститути та процеси / Подолян Яна Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
2408.
Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави [Книга] : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
2409.
Гелей С.Д. Політологія [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
2410.
Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009
2411.
Вовчок Марко Полное собрание сочинений [Книга] / Вовчок Марко. – Саратов
2412.
Вовчок Марко Полное собрание сочинений [Книга] / Вовчок Марко. – Саратов
2413.
Вовчок Марко Полное собрание сочинений [Книга] / Вовчок Марко. – Саратов
2414.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2415.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] : Сочинения / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2416.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2417.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2418.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах [Книга] : Сочинения / А.П. Чехов. – Москва : Наука
2419.
Полный энциклопедический словарь содержащий в себе более 15000 слов [Книга] : Сост. из. лучших источников по Лярусу, Брокгаузу и Ефрону, Мейеру и др. источн. – Санкт-Петербург, 1912. – 464с.
2420.
Голобородько А.О. Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Голобородько А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
2421.
Куржева Т.І. Польські піаністи у Львові та їх внесок у розвиток фортепіанного виконавства та педагогіки (80-ті рр. 19 ст.-40-і рр. 19 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Куржева Т.І.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006
2422.
Горбаньов Валерій Вікторович Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині 19 - на початку 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Горбаньов В.В.; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006
2423.
Вербіцька О.І. Поняття генштальту в онтології [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.01 / Вербіцька О.І.; Оксана Іванівна Вербицька; КНУТШ. – Київ, 2006
2424.
Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Синоруб Г.П.; СиноорубГ.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
2425.
Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,