Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2401.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2402.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
2403.
Больман К А.Н. Приложение алгебры к решению определенных геометрических задач [Книга] : в таком объеме и порядке, как требуется в 6 кл. гимназий, по последнему распределению в них математических наук / К А.Н. Больман. – 3 изд., испр. и доп. – Санктпетербург, 1863. – 56с.
2404.
Букреев Б.Я. Применение линейных координат к разысканию уравнений эволют [Книга] / Б.Я. Букреев. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1886. – 19 c. – Отд.оттиск: Университетские известия 1886. Кн нап.рус.яз.стар.орф
2405.
Применение математических методов в геологических исследованиях Кольского полуострова [Книга]. – Апатиты, 1969. – 166с.
2406.
Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ященко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
2407.
Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Крижанівський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
2408.
Сюта Б.О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - 1990-х років [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Сюта Б.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
2409.
Граве Д.О. Принципи теорії Галуа [Книга] / Д.О. Граве. – Київ, 1937. – С. 65-71. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №3, 1937р.
2410.
Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Артем Миколайович Блащук; КНУТШ. – Київ, 2006
2411.
Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06 / Ольга Володимирівна Єлісєєва; КНУТШ. – Київ, 2006
2412.
Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2413.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
2414.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
2415.
Гаврилюк В.С. Природа Києва та його околиць/Фізико-географічна характеристика/ [Книга] / В.С. Гаврилюк, І.О. Речмедін; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1956. – 71с.
2416.
Волошин В.А. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Віктор Андрійович Волошин; КНУТШ. – Київ, 2006
2417.
Филипчук В.Л. Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Филипчук В.Л. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008
2418.
Сторож В.Г. Пристрої і системи захисту та контролю об"єктів на основі збурення електромагнітного поля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Сторож В.Г.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
2419.
Карпінський Богдан Зіновійович Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості до спеціальних впливів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Карпінський Б. З.; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2007
2420.
Кавафіс К.П. [Приховані поезії, 1877-1923 [Книга] / К.П. Кавафіс ; за ред. Г.П. Саввідіса. – Афіни : Ікарос, 1997. – 209 с. – Видання новогрецькою мовою
2421.
Донська Л.Д. Причинний зв"язок у цивільному праві України [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Донська Л.Д.; Одеська нац. юридична академія. – Одеса, 2006
2422.
Донич М.В. Причины и законы гибели бактерий при действии дезинфицирующих веществ [Книга] / М.В. Донич, 1928. – 15-24 с.
2423.
Чейз Д.Х. Приятная ночь для убийства [Книга] / Джеймс Хедли Чейз. – Москва : Центрполиграф ; ЭКСМО, 1996. – 448 с. – ISBN 5-85585-856-1
2424.
Акімов М.П. Прісноводні тварини [Книга] : ч.1 / М.П. Акімов, В.В. Стаховський : Держ.видавництво України
2425.
Дельта П.С. [Про батьківщину [Книга] / П.С. Дельта. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 165 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,