Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Васильева Е.К. 100 знаменитых мудрецов [Книга] / Е.К. Васильева, Ю.С. Пернатьев ; [авт. и рук. проекта Д. Таболкин ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач- Осипова, И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2012. – 509, [3]с. : ил. – Сер. осн. в 2001 г. - Авт. на обл. не указаны. – (100 знаменитых). – ISBN 978-966-03-4293-4
2.
Лузина Л. 13 женских проблем и способов их решения [Книга] / Лада Лузина ; [художн.-оформ. П. Рыженко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 124 , [4]с. : ил. – ISBN 978-966-03-5900-0
3.
Муракамі Х. 1Q84 [Книга] : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5293-3
4.
Муракамі Х. 1Q84 [Книга] : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-3579-0
5.
Муракамі Х. 1Q84 [Книга] : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з япон. І. Дзюба ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5605-4
6.
20 письменників сучасної України [Книга] : до 20-ї річниці незалежності України / [упорядкув. і передм. О.В. Красовицького ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 377, [4] c. : портр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-03-5741-9
7.
Славінська І. 33 герої укрліт [Книга] / Ірина Славінська ; [худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 412 с. – Інтерв’ю з письменниками : І. Андрусяк, Ю. Андрухович. Ю. Винничук, Л. Дашвар, Л. Денисенко та ін. – ISBN 978-966-03-5624-5
8.
Очкурова О.Ю. 50 гениев, которые изменили мир [Книга] / О. Очкурова, Г. Щербак, Т. Иовлева.; [авт. и рук. проекта Д. Таболкин ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач- Осипова, И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2012. – 509, [1] с. : ил. : ил. – Сер. осн. в 2001 г. — Авт. на обл. не указаны. – (100 знаменитых). – ISBN 978-966-03-5937-6
9.
50 знаменитых загадок истории Украины [Книга] / Андрей Кокотюха, Валентина Скляренко, Владимир Сядро, Павел Харченко ; [авт. и руковод. проекта Д.В. Таболкин ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 510 с. : ил. : ил. – (100 знаменитых). – ISBN 978-966-03-3838-8
10.
Nesterenko N. A course in interpreting and translation [Книга] : [(усний переклад) : посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл.] / N. Nesterenko, K. Lysenko. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 247, [1] с. – На обкл. також зазнач.: Усний переклад з української мови на англійську, з англійської мови на українську. – ISBN 966-382-028-4
11.
Karamysheva I.D. Contrastive grammar of English and Ukrainian languages [Книга] = Контрастивна граматика англійської та української мов : [навч. посіб.] / Iryna Karamysheva ; Min. of education and science youth and sport of Ukraine. – 2nd ed., rev. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 319, [1] p. – Bibliogr.: p. 313-319. – ISBN 978-966-382-380-5
12.
Lewizkij V. Geschichte der deutschen Sprache [Книга] = [Історія німецької мови] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : нім. мовою] / Viktor Lewizkij ; aus dem Ukrainischen ubersetzt und mit Erganzungen versehen von Heinz-Dieter Pohl. – Winnyzja : Nowa Knyha, 2010. – 254, [2] S. : Ill. – На обкл. та в кінці кн. перекладач зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 248-252. – ISBN 978-966-382-169-6
13.
Морошкіна Г.Ф. La langue et la civilisation francaise a travers des siecles [Книга] = Історія французької мови : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Морошкіна Г.Ф. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк. та корінець фр. мовою. – Бібліогр.: с. 320. – ISBN 978-966-382-343-0
14.
Thierry Noel, le Mystere [Книга] = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
15.
Johnson J. Perspectives on the history of the USA [Книга] = Огляд історії США : [texbook] / John Johnson and Julia Romanovska. – Vinnytsia : Nova Knyha publ., 2012. – 134, [2] p. : phot., portr. – Bibliogr.: p. 127-133. – ISBN 978-966-382-348-5
16.
Tout va bien! 1 [Книга] : methode de francais : livre du professeur / [H. Auge, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin]. – Copyright 2005. – [S.l.] : CLE intern., 2011. – 128 p. : ill., tab. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-209-035292-4

17.
Колесников А. Windows 98 [Книга] : русифициров. версия : [для пользователя] / Александр Колесников. – Киев : BHV, 1999. – 384 с. : ил., табл. – ISBN 966-552-012-1
18.
Remarque E.M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben [Книга] = Час жити і час помирати / Erich Maria Remarque ; [авт. вступ. ст. та комент. Р.А. Кордуп]. – Харків : Ранок-НТ. – (Klassische Lekture). – ISBN 966-8082-41-9
19.
А українською - так [Книга] : антологія російської поезії України в перекладах українською Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [ред. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-149-5

20.
А українською - так [Книга] : антологія російської поезії України у перекладах Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [упоряд. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-226-3

21.
Борхес Х.Л. Алеф [Книга] : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
22.
Тігова Т.М. Аналіз фінансової звітності [Книга] : [навч. посібник] / Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова, Т.Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ ; Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т правового забезпечення підприємн. діяльності та психології науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. – Додатки: с. 173-262. – Бібліогр.: с. 263-267. – ISBN 978-611-01-0362-6
23.
Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України [Книга] : [посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти англ. та укр. мовами] / Шепітько С.В., Васильєва Е.В., Павленко О.Г., Романюк С.Г. ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-360-7
24.
Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин. Відповіді [Книга] = English for international relations. Answer key : книга для викладача / Д.Б. Турчин. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 47, [1] с. – На тит. арк. зазнач.: English for international relations. Answer key / Dmytro Turchyn. – ISBN 978-966-382-365-2
25.
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) [Книга] = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex