Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Вечканов В.Э. Философия [Книга] : курс лекций / В.Э. Вечканов. – Изд. 3-е, стер. – Москва : Экзамен, 2008. – 318, [2] с. – Библиогр.: c. 318-319. – ISBN 978-5-377-01682-3
252.
Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) [Книга] : [навч. посібник] / Науменко А.М. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с. – Бібліогр.: c. 354-415. – ISBN 966-7890-95-3
253.
Фразеологія: знакові величини [Книга] : [навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов] / Я.А. Баран, М.І. Зимомря, О.М. Білоус, І.М. Зимомря ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-253 та в кінці розд. – ISBN 978-966-382-142-9
254.
Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Книга] : романи / Панас Мирний ; [передм., комент. : М.П. Бондаря ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 794, [2] с. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [Громад. Рада сер. : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкун, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5617-7
255.
Лузина Л. Хочу замуж, или Я не брошу курить ради тебя [Книга] / Лада Лузина ; [худож.-оформ. П. Рыженко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 123, [5] с., ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5901-7
256.
Іваницький А.І. Хрестоматія з українського музичного фольклору [Книга] : (з поясненнями та коментарями) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. кульутри і мистец. I-IV рівнів акредитації / А.І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 519, [1] с. : ноти. – Алф. покажч. пісень: с. 514-519. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-139-9
257.
Козеллек Р. Часові пласти [Книга] = Zeitschichten : дослідження з теорії історії : зі статтею Ганса-Георга Гадамера / Райнгарт Козеллек ; [пер. з нім. В. Швед ; заг. ред., вступ. ст., комент. С. Стельмах ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр европейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2006. – 429, [8] с. – Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та вид-ва "Дух і літера". - Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-378-028-2
258.
Некряч Т.Є. Через терни до зірок [Книга] : труднощі перекладу художніх творів : для студ. переклад. ф-тів ВНЗ : навч. посібник / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 195, [1] с. – На обкл. назва: Переклад художніх творів. "Через терни до зірок" .- На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 186-195. – ISBN 978-966-382-154-2
259.
Колесник С.П. Чи будемо пересівати волю [Книга] : художня публіцистика / С.П. Колесник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-439-526-4
260.
Ямпольская А. Эмманюэль Левинас. Философия и биография [Книга] / Анна Ямпольская ; [науч. ред. В. Малахов ; лит. ред. В. Богуславская ; Нац. ун-т "Киево-Могилянская акад." ; Центр европейских гуманит. исследований]. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. – Библиогр.: с. 357-366 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-231-7
261.
Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков [Книга] = An etymological dictionary of Germanic languages = Etymologisches Worterbuch der germanischen Sprachen / В.В. Левицкий ; НАН Украины, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни. – Винница : Нова Кныга. – ISBN 978-966-382-220-4
262.
Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков [Книга] = An etymological dictionary of Germanic languages = Etymologisches Worterbuch der germanischen Sprachen / В.В. Левицький ; НАН Украины, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни. – Винница : Нова Кныга. – ISBN 978-966-382-241-9
263.
Фіолевський Д.П. Юридична етика [Книга] : підручник / Д.П. Фіолевський ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2011. – 288 с. – Покажч. імен: с. 284. – Бібліогр.: с. 275-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-010-2-
264.
Юрій Тютюнник: від "Двійки" до ГПУ [Книга] : документи і матеріали / [Ін-т історії України НАН України ; упоряд. : В.Ф.Верстюк, В.В. Скальський, Я.М. Файзулін]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 595, [5] с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 584-595. – ISBN 978-966-378-207-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,