Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
27.
Тюріна Н.М. Антикризове управління [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М.Тюріна, Н.С. Карвацка, І.В. Грабовська. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 430, [18] с. – Додатки: с. 431-446. – Бібліогр.: с. 424-430. – ISBN 978-617-673-010-1
28.
Антимонопольне (конкурентне) законодавство України [Книга] : збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. / [упоряд. Ю.І. Руснак]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-673-043-9
29.
Банки та банківська діяльність [Книга] : збірник офіційних текстів законів станом на 20 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 497, [1] с. – ISBN 978-617-673-041-5
30.
Копилюк О.І. Банківські операції [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535, [1] с. : табл. – Додатки: с. 514-535. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
31.
Жадан С.В. Біг Мак та інші історії [Книга] : книга вибраних оповідань / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 312, [3] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-5688-7
32.
Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз [Книга] : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2012. – 279, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 277-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-44-X
33.
Баумейстер А.О. Біля джерел мислення і буття [Книга] : вибрані філософські етюди / Андрій Баумейстер ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 473, [7] с. – Бібліогр. в кінці гл. – (Серія Sapientia humana / sapientia divina). – ISBN 978-966-378-232-4
34.
Миронович Л.М. Біоорганічна хімія [Книга] : (скорочений курс) : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 181, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-180. – Бібліогр.: с. 181. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-96076-7-6
35.
Котирло О.О. Біржове право [Книга] : навч. посібник / О.О. Котирло ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-617-673-005-7
36.
Черчилль У.С. Британия в Новое время [Книга] : XVI-XVII века / Уинстон Черчилль ; [пер. с англ. О.Ю. Ивановой, С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 411, [3] с., [16] л. фот. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0601-6
37.
Лагерквіст П. Варавва [Книга] : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
38.
Лагерквіст П. Варавва [Книга] : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
39.
Мілош Ч. Велике князівство літератури [Книга] : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
40.
Українка Л. Вибране [Книга] : для серед. та старш. шк. віку : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Леся Українка ; [упорядкув., передм., підготов. комент., прим. Л. Мірошниченко]. – Київ : Школа, 2008. – 367, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-646-7
41.
Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції [Книга] = Face au scepticisme. Les mutations du paysage intellectuel / Олів"є Монжен ; пер. з фр.: Т. Голіченко, С. Йосипенка, А. Рєпи ; [відп. ред. В.І. Кебуладзе]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 360 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ" ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Франція" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачев, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966378-227-0
42.
Когутич І.І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ [Книга] : [наук.-практ. посібник] / І.І. Когутич, В.Т. Нор. – Вид. 2-ге. – Львів ; Київ : Тріада плюс ; Алерта, 2011. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 402-426. – ISBN 978-966-486-081-6
43.
Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів [Книга] / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 420, [2] с. – Додатки: с. 168-180. – ISBN 978-617-673-064-4
44.
Військові статути Збройних Сил України: збірник офіційних текстів законів [Книга] : станом на 1січня 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 352, [2] с. : іл. – Додатки в кінці текстів законів. – ISBN 978-617-673-008-8
До збірника увійшли Закони України : "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ; "Про дисциплінарний статут Збройних Сил України" ; "Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ; "Про стройовий статут Збройних Сил України"; "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"
45.
Вікова психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-611-01-0268-1
46.
Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Видра ; М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 111, [1] с. – Додатки: с. 105-111. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-611-01-0199-8
47.
Вікова та педагогічна психологія [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. ] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 399, [1] c. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-64-4
48.
Варфоломій Віч-на-віч з Тайною. Православне християнство у сучасному світі [Книга] = Encountering the mystery. Understanding orthodox christianity today / Вселенський Патріарх Варфоломій ; [пер. з англ. Д. Морозова ; наук. ред. : архімандрит Іов (Геча), І. Мялковський, Ю. Вестель ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 353, [7] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою - На обкл. зазнач. авт.: Його Всесвятість Патріарх Варфоломій. – Бібліогр.: с. 349-350 та в підрядк. прим. – (Biblioteca Clementina). – ISBN 978-966-378-224-9
49.
Іваничук Р.І. Вогненні стовпи [Книга] : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
50.
Тролль К. Вопросы мусульман - ответы христиан [Книга] / Кристиан Тролль ; под ред. диакона Августина Соколовски ; [пер. с нем. диакон Августин Соколовски] ; Центр св. Климента Общение и диалог культур. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 276, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-192-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex