Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Жадан С.В. Ворошиловград [Книга] / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 441, [3] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графiтi). – ISBN 978-966-03-5244-5
52.
Голованов С.О. Всесвітня історія [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Голованов. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-295 та в кінці лекцій. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-53-9
53.
Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Г. Гольцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-415. – ISBN 978-611-01-0340-4
54.
Долинська Л.В. Геронтопсихологія [Книга] : Практикум. Хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Долинська Л.В., Співак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2229-26-4
55.
Зінченко О. Година папуги. Українські сторінки Катині [Книга] / Олександр Зінченко. – [Вид. друге]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 397, [3] с. : іл. – Список іл.: с. 394-397. – (Бібліотека історичної правди). – ISBN 978-966-378-213-3
56.
Грибоедов А. Горе от ума [Книга] / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 231 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - В кн. также : Недоросль/ Д. Фонвизин. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
57.
Малик В.К. Горить свіча [Книга] : роман / Володимир Малик ; [худож.-оформл. Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [4] с. – Сер. засн. у 2010 г. - На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5891-1
58.
Господарське законодавство України [Книга] : збірник офіційних текстів законів cтаном на 3 вересня 2012р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 682, [2] с. – ISBN 978-617-673-042-2
59.
Несинова С.В. Господарське право України [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [С.В.Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 563, [2] с. – Авт. на тит арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 559-564. – ISBN 978-611-01-0274-2
60.
Петухов Ю.Д. Громовержец. Битва Титанов [Книга] : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 431, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 6. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-063-9
61.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит [Книга] : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
62.
Вовчак О.Д. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
63.
Лаоцзы Дао-Дэ-цзин, или Трактат о пути и Морали [Книга] / Лаоцзы ; [пер. с древнекит. Л.И. Кондрашовой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 222, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце предисл. – (Симфония разума). – ISBN 5-7905-1849-4
64.
Воронов І.О. Демократичний транзит [Книга] = Democratic transit : політико-владні трансформації / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2006. – 232 с. – Парал. тит. л. англ. – Бібліогр. у прим. наприкінці розд. – ISBN 966-504-551-2
65.
Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації [Книга] = Demokratie im zeitalter der globalisierung : посібник з філософських дисциплін / Отфрід Гьофе ; пер. з нім. : Л. Ситніченко, О. Лозінська ; [наук. ред. Л.А. Ситніченко; відп. ред. М.Д. Култаєва]. – Київ : ППС-2002, 2007. – 435, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 400-424. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко, С.В та ін.). – ISBN 978-966-96471-8-4
66.
Жадан С.В. Депеш Мод [Книга] / Сергій Жадан ; [післямова П.А. Загребельного ; худож.-оформ. : Л.Д. Киркач-Осипова, І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2011. – 229 с. – Сер. засн. 2004 р. – (Графiтi). – ISBN 978-966-03-4035-0
67.
Держава та регіони [Брошура] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
68.
Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
69.
Дуткевич Т.В. Дитяча психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
70.
Хруслінська І. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини [Книга] : [зб. інтерв"ю] / Ізабелла Хруслінська, Петро Тима ; [Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства НаУКМА ; Всеукр. центр вивчення Голокосту "ТКУМА" ; ред. Л. Фінберг ; відп. за вип. О. Межевікіна]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 326, [2] с. – Бібліогр.: Біліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-217-1
71.
Биконя О.П. Ділова англійська мова [Книга] : книга для викладача : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 175, [1] с. : табл. + 1 CD. – ISBN 978-966-382-281-5
72.
Биконя О.П. Ділова англійська мова [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-382-279-2
73.
Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців [Книга] / Шевчук С.В. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 426, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-110-9
74.
Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення [Книга] : навч. посібник / М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 221, [3] с. – Додатки: с. 211-216. – Бібліогр.: с. 217-221. – ISBN 978-611-01-0182-0
75.
Тарнопольський О.Б. Ділові проекти [Книга] = Business projects : підруч.з ділової англ. мови для студ. вищ. закл. освіти та ф-тів екон. профілю : Книга для студента та Робочий зошит / О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. лише назва англ. мовою. – ISBN 978-966-382-082-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex