Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у жовтні 2011 року.A Grammar of the English Language = Грамматика английского языка : учебное пособие / Э. Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 478 с. – ISBN 978-966-346-868-6

   


   В пособии детально изложены важнейшие вопросы морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации современного английского языка. В организации учебного материала широко используются вербальные правила, таблицы, схемы, символы и многочисленные примеры, переведенные на русский язык, объяснены наиболее сложные для усвоения грамматические явления английского языка. Особое внимание уделяется сравнению грамматических форм английского языка и их русских эквивалентов. Содержание пособия соответствует требованиям программ для средних общеобразовательных учебных заведений различных типов, а также требованиям к абитуриентам, сдающим вступительный экзамен в высшее учебное заведение по английскому языку.
   Пособие может быть использовано учащимися, учителями общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентами вузов и всеми, кто изучает английский язык.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-346-916-4

   


   У підручнику на новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права. Підручник складається з 19 розділів і за змістом відповідає програмі курсу навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право" для студентів вищих навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Разом з тим у висвітленні окремих питань автор спробував відійти від звичних схем подання матеріалу і висловити свою думку щодо актуальних проблем міжнародного права, завдяки чому книга може бути цікавою не тільки студентам, а й фахівцям. Шосте видання виправлене і доповнене.
   Розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова
Розділ 1. Поняття і предмет міжнародного права
   1.1. Визначення основних понять
   1.2. Про обсяг поняття "міжнародне право", або систему науки міжнародного права
   1.3. Сучасне міжнародне право
   1.4. Періодизація міжнародного права
   1.5. Контроль у міжнародному праві
   1.6. Визначення міжнародного права
Розділ 2. Норми міжнародного права
   2.1. Визначення основних понять
   2.2. Основні (загальновизнані) принципи міжнародного права
Розділ 3. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права
   3.1. Загальна оцінка ситуації
   3.2. Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в Україні
Розділ 4. Суб'єкти міжнародного права
   4.1. Визначення основних понять
   4.2. Держави як основні суб'єкти міжнародного права
   4.3. Обмеження міжнародної правосуб'єктності
   4.4. Правосуб'єктність міжнародних організацій 63
   4.5. Питання міжнародної правосуб'єктності індивіда
   4.6. Визнання і міжнародна правосуб'єктність
   4.7. Види і форми визнання
   4.8. Визнання уряду
   4.9. Визнання уряду у вигнанні
   4.10. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва
   4.11. Правонаступництво України у зв'язку з розпадом СРСР
   4.12. Проблема правосуб'єктності націй і народностей, які борються за самовизначення
Розділ 5. Основні принципи міжнародного права
   5.1. Визначення основних понять
   5.2. Основні принципи
Розділ 6. Відповідальність у міжнародному праві
   6.1. Визначення основних понять
   6.2. Суб'єкти відповідальності у міжнародному праві
   6.3. Форми і види відповідальності
Розділ 7. Право міжнародних договорів
   7.1. Визначення основних понять
   7.2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів
   7.3. Структура і мова міжнародного договору
   7.4. Укладення міжнародного договору
   7.5. Застереження до міжнародного договору
   7.6. Реєстрація та опублікування міжнародних договорів
   7.7. Дотримання міжнародних договорів
   7.8. Застосування міжнародних договорів
   7.9. Дія договорів у часі
   7.10. Тлумачення міжнародного договору
   7.11. Недійсність міжнародного договору
   7.12. Припинення договору і призупинення його дії
   7.13. Нове законодавство України про право міжнародних договорів
Розділ 8. Правове регулювання зовнішніх зносин суб'єктів міжнародного права
   8.1. Загальні положення
   8.2. Міжнародно-правове регулювання дипломатичної діяльності
   8.3. Органи зовнішніх зносин
   8.4. Склад і структура дипломатичного представництва
   8.5. Початок місії
   8.6. Дипломатичний корпус
   8.7. Функції дипломатичного представництва
   8.8. Закінчення місії
   8.9. Консульські представництва
   8.10. Встановлення і здійснення консульських відносин
   8.11. Призначення і допущення глав консульських установ
   8.12. Спеціальні місії
   8.13. Торгові представництва
   8.14. Представництва держав у їхніх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру
   8.15. Привілеї та імунітети дипломатичних і консульських представництв
   8.16. Право дипломатичного притулку
Розділ 9. Територія в міжнародному праві
   9.1. Види територій
   9.2. Способи придбання державної території
   9.3. Державні кордони
   9.4. Міжнародні ріки
Розділ 10. Морське право
   10.1. Визначення основних понять
   10.2. Територіальне море і його правовий режим
   10.3. Прилегла зона і її правовий режим
   10.4. Внутрішні морські води та їхній правовий режим
   10.5. Відкрите море і його правовий режим
   10.6. Континентальний шельф і його правовий режим
   10.7. Виняткова економічна зона
   10.8. Води архіпелагу
   10.9. Район
   10.10. Міжнародні протоки і канали
Розділ 11. Громадянство в міжнародному праві
   11.1. Загальні положення
   11.2. Громадянство. Поняття і види
   11.3. Способи набуття громадянства
   11.4. Утрата громадянства
   11.5. Апатриди і біпатриди
   11.6. Іноземці
   11.7. Право притулку і екстрадиція
Розділ 12. Способи вирішення міжнародних спорів
   12.1. Загальні положення
   12.2. Сфера застосування
Розділ 13. Правове забезпечення міжнародної безпеки
   13.1. Визначення основних понять
   13.2. Міжнародно-правове забезпечення екологічної безпеки
   13.3. Правове регулювання економічної безпеки
   13.4. Правове регулювання воєнної безпеки
   13.5. Роззброєння і запобігання гонці озброєння
   13.6. Роззброєння та обмеження озброєння і збройних сил
   13.7. Міжнародно-правове забезпечення ядерної безпеки
Розділ 14. Міжнародний захист прав і свобод людини
   14.1. Визначення загального стану
   14.2. Способи захисту прав і свобод індивіда
Розділ 15. Міжнародні конференції та міжнародні організації
   15.1. Міжнародні конференції
   15.2. Міжнародні організації
   15.3. Ліга Націй
   15.4. Організація Об'єднаних Націй
   15.5. Спеціалізовані установи ООН
   15.6. Регіональні міжнародні організації
Розділ 16. Міжнародне повітряне право
   16.1. Визначення загальної ситуації
   16.2. Правовий статус повітряного простору і порядок користування ним. Вимоги, що ставляться до екіпажу
   16.3. Забезпечення безпеки повітряних сполучень
   16.4. Міжнародні організації цивільної авіації
Розділ 17. Міжнародно-правове регулювання космічної діяльності
   17.1. Визначення загальної ситуації
   17.2. Правовий статус космічного простору
   17.3. Правовий статус космічних кораблів і космонавтів
   17.4. Відповідальність за шкоду
Розділ 18. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
   18.1. Визначення основних понять
   18.2. Норми міжнародно-правових актів
   18.3. Міжнародні судові процедури
Розділ 19. Міжнародно-правове регулювання війн
   19.1. Визначення основних понять
   19.2. Правове регулювання війн
   19.3. Початок війни та її правові наслідки
   19.4. Мета війни
   19.5. Театр війни
   19.6. Учасники воєнних дій
   19.7. Засоби і методи ведення війни
   19.8. Парламентери, розвідники, шпигуни
   19.9. Жертви війни
   19.10. Правове регулювання морської війни
   19.11. Правове регулювання повітряної війни
   19.12. Нейтралітет під час війни
   19.13. Нейтральні держави-покровительки
   19.14. Припинення воєнних дій і припинення війни
   19.15. Акт про воєнну капітуляцію
   19.16. Закінчення війни та її правові наслідки
   19.17. Миротворчі операціїМікроекономіка : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 491 с. – ISBN 978-966-346-918-8

   


   Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання - не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідями) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей. У практичних завданнях наведено питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, відповіді на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб'єктів економіки, ефективно застосувати набуті знання на практиці.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. Т. 1. А-Й / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2010. – 992 + XXXVIII с. – ISBN 978-966-346-798-6

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, журналістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex