Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у жовтні 2011 року.A Grammar of the English Language = Грамматика английского языка : учебное пособие / Э. Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 478 с. – ISBN 978-966-346-868-6

   


   В пособии детально изложены важнейшие вопросы морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации современного английского языка. В организации учебного материала широко используются вербальные правила, таблицы, схемы, символы и многочисленные примеры, переведенные на русский язык, объяснены наиболее сложные для усвоения грамматические явления английского языка. Особое внимание уделяется сравнению грамматических форм английского языка и их русских эквивалентов. Содержание пособия соответствует требованиям программ для средних общеобразовательных учебных заведений различных типов, а также требованиям к абитуриентам, сдающим вступительный экзамен в высшее учебное заведение по английскому языку.
   Пособие может быть использовано учащимися, учителями общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентами вузов и всеми, кто изучает английский язык.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-346-916-4

   


   У підручнику на новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права. Підручник складається з 19 розділів і за змістом відповідає програмі курсу навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право" для студентів вищих навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Разом з тим у висвітленні окремих питань автор спробував відійти від звичних схем подання матеріалу і висловити свою думку щодо актуальних проблем міжнародного права, завдяки чому книга може бути цікавою не тільки студентам, а й фахівцям. Шосте видання виправлене і доповнене.
   Розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМікроекономіка : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 491 с. – ISBN 978-966-346-918-8

   


   Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання - не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідями) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей. У практичних завданнях наведено питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, відповіді на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб'єктів економіки, ефективно застосувати набуті знання на практиці.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. Т. 1. А-Й / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2010. – 992 + XXXVIII с. – ISBN 978-966-346-798-6

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, журналістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex