Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у жовтні 2011 року.A Grammar of the English Language = Грамматика английского языка : учебное пособие / Э. Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 478 с. – ISBN 978-966-346-868-6

   


   В пособии детально изложены важнейшие вопросы морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации современного английского языка. В организации учебного материала широко используются вербальные правила, таблицы, схемы, символы и многочисленные примеры, переведенные на русский язык, объяснены наиболее сложные для усвоения грамматические явления английского языка. Особое внимание уделяется сравнению грамматических форм английского языка и их русских эквивалентов. Содержание пособия соответствует требованиям программ для средних общеобразовательных учебных заведений различных типов, а также требованиям к абитуриентам, сдающим вступительный экзамен в высшее учебное заведение по английскому языку.
   Пособие может быть использовано учащимися, учителями общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентами вузов и всеми, кто изучает английский язык.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес. – 6-те вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-346-916-4

   


   У підручнику на новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права. Підручник складається з 19 розділів і за змістом відповідає програмі курсу навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право" для студентів вищих навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Разом з тим у висвітленні окремих питань автор спробував відійти від звичних схем подання матеріалу і висловити свою думку щодо актуальних проблем міжнародного права, завдяки чому книга може бути цікавою не тільки студентам, а й фахівцям. Шосте видання виправлене і доповнене.
   Розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широке коло читачів, яких цікавлять проблеми міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМікроекономіка : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 491 с. – ISBN 978-966-346-918-8

   


   Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання - не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідями) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей. У практичних завданнях наведено питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, відповіді на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб'єктів економіки, ефективно застосувати набуті знання на практиці.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. Т. 1. А-Й / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2010. – 992 + XXXVIII с. – ISBN 978-966-346-798-6

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, журналістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,