Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наукова бібліотека імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Секція університетських бібліотек УБА

Міжнародна науково-практична конференція

"Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери"   Унікальна можливість обговорити стратегічні плани, тенденції розвитку бібліотечних установ закладів вищої освіти і бібліотечної галузі в цілому була представлена на щорічній Міжнародній конференції «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери», яка проходила 19 - 21 червня 2019 р. на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова.
   Під егідою Міністерства освіти і науки України організаторами конференції були: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка - як методичний центр діяльності бібліотек ЗВО, Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Секція університетських бібліотек УБА.
   Перед організаторами конференції стояли завдання: забезпечити ефективне спілкування, обмін досвідом та інформацією задля максимального розкриття широкого спектра діяльності бібліотек ЗВО відповідно до новітніх вимог користувачів інформаційних ресурсів, переоцінити традиційні методи діяльності і втілити в практику нові ідеї та досвід передових бібліотечних установ. Напрям роботи конференції було запропоновано у назві «Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери» за наступними темами обговорення:

 • Комунікативні наукові процеси: досвід міжнародного співробітництва бібліотек;
 • Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
 • Ініціативи відкритого доступу у бібліотечному середовищі;
 • Питання інтелектуальної власності в цифрову епоху;
 • Упровадження сучасних програмних рішень для забезпечення якості освіти;
 • Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів;
 • Бібліотечне середовище - дієвий простір соціокультурного розвитку.

   У роботі конференції взяли участь 125 керівників, провідних спеціалістів бібліотек ЗВО України, фахівці бібліотечної галузі Казахстану, Білорусі. У рамках заходу було проведено пленарне та 2 секційних засідань, які забезпечили майданчик для обміну знаннями й досвідом між учасниками.
   З вітальним словом до учасників заходу звернувся ректор Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова, доктор політичних наук, професор І.М. Коваль, який підкреслив значення таких міжнародних конференцій та знаковість проведення заходу саме в одному з найстаріших університетів України – ОНУ імені І.І. Мечникова. Робоча частина конференції розпочалася із вступного слова директора НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, доктора наук із соц. комунікацій, голови секції університетських бібліотек УБА О. Сербіна. Пленарна частина була представлена доповідями: президента Української бібліотечної асоціації, директора НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» О. Бруй, у якій говорилося про важливість стратегічного планування у діяльності бібліотек. Цю ж тему продовжив у своїй презентації М. Ситницький - канд. ек. наук, доцент кафедри, старший науковий співробітник економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, в якій було проаналізовано стратегічний розвиток наукових бібліотек дослідницьких університетів на основі впровадження міжнародного досвіду країн Європейського Союзу. Продуктивними для слухачів були доповіді учасників заходу з Назарбаєв Університету - Т. Джангулової, керівника служби оцифрування та А. Даутової , експерт-менеджера (Республіка Казахстан). Питання відкритого доступу представлені доповіддю віцепрезидента з наукової роботи та інформації Нац. університету «Києво-Могилянська академія» Т. Ярошенко. Фактори, що впливають на еволюцію бібліотек ЗВО, були презентовані Т. Колесниковою, директором НТБ Дніпровського нац. університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
   Підводячи підсумки роботи конференції учасники обговорили перспективи подальшої корпоративної роботи бібліотек на допомогу науці та освіті ЗВО, ініціювали нові проєкти, які будуть узгоджені між керівниками найближчим часом, погодились продовжувати реалізовувати програму «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» тощо. На завершення всі отримали сертифікати учасника. Матеріали конференції будуть опубліковані в спеціальному випуску журналу «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». Презентації виступів можна переглянути на сайтах НБ ім. М. Максимовича та НБ ОНУ ім. І.І. Мечникова.   ПЕРЕЛІК ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

 1. Білоус Валентина Степанівна, директор Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна, Вінниця)
  Бібліотека – різновекторний навігатор у соціально-комунікаційному просторі закладу вищої освіти

 2. Бруй Оксана Миколаїна, Президент Української бібліотечної асоціації, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Дениченка НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)
  Стратегія бібліотеки: слово на камені vs стрімливий потік. Частина 2

 3. Даутова Анар, експерт менеджмент бібліотеки Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан, Нур-Султан)
  Міжнародна співпраця бібліотек: досвід бібліотеки Назарбаєв Університету

 4. Джангулова Толкин, керівник Служби оцифрування бібліотеки Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан, Нур-Султан)
  Казахстан розвиває розумні міста: Інституційні Репозитарії як платформи для розвитку цифрового Казахстану

 5. Каліберда Надія Юріївна, директор бібліотеки Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Україна, Київ)
  Бібліотека Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: нові реалії та перспективи розвитку

 6. Карпенко Світлана Володимирівна, директор Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (Україна, Харків)
  Нові сервіси Наукової бібліотеки УІПА

 7. Колесникова Тетяна Олександрівна, директор Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна, Дніпро)
  Ефект метелика або що впливає на еволюція наукових бібліотек?

 8. Матон Домінік, комерційний директор компанії «ІГУАНА» в країнах СНГ (Бельгія); Павленко Сергій, комерційний директор компанії НАДО ЛТД
  Найкращі практики створення електронного архіву

 9. Міхнюк Анна Ігорівна, провідний бібліотекар Фундаментальної бібліотеки Білоруського державного університету (Республіка Білорусь, Мінськ)
  Соціальні мережі як інструмент просування бібліотеки університету

 10. Мурашко Олена Сергіївна, завідувач Інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна, Одеса)
  Нові парадигми традиційної інформаційно-бібліографічної діяльності університетської бібліотеки

 11. Подрезова Марина Олексіївна, заслужений працівник культури України, директор Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна, Одеса); Ляху Ольга Ігорівна, завідувач відділу інформаційно-аналітичного моніторингу Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна, Одеса)
  Етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова

 12. Сербін Олег Олегович, д-р наук із соц. комунікацій, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченко (Україна, Київ); Кулик Євгенія Володимирівна, завідувач відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бiблiотеки ім. Г.І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)
  Організація сервісів та послуг для підтримки дослідників у бібліотеках університетів

 13. Ситницький Максим Васильович, канд. економ. наук, доцент, заступник голови Бібліотечної ради Університету, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, старший науковий співробітник економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ)
  Стратегічний розвиток наукових бібліотек дослідницьких університетів України на сонові впровадження міжнародного досвіду країн Європейського Союзу

 14. Степурін Ігор Миколайович, співзасновник та співвласник видавництва «Самміт книга», голова фонду «Бібліотечна країна»
  Видавці та бюджет. Книжковий ринок України в деталях бібліотечного сарказму

 15. Хрістова Тетяна Михайлівна, менеджер з маркетингу CAS – Україна, Молдова, Грузія та Вірменія
  Пошук науково-технічної інформації на прикладі ресурсної бази SciFinder-n

 16. Шилюк Олег Іванович, заступник директора Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
  Наукова думка в Чернівцях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: аналіз публікаційної активності за базою даних Scopus

 17. Якуніна Наталія Вікторівна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Бібліотека – центр інформаційних ресурсів

 18. Ярошенко Тетяна Олександрівна, віцепрезидент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна, Київ)
  Відкритий доступ, відкрита наука: виклики часу


   

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,