Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Фощій М.М. Геолого-економічна оцінка проявів скам"янілого дерева південно-східної частини України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Фощій Микола Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
202.
Барщевська Н.М. Геоморфологічна будова та четвертинні відклади басейну р. Інгул [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.04 / Барщевська Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
203.
Прокопенко В.Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Прокопенко Вадим Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
204.
Жмурко О.Я. Геральдична гравюра в Галичині XVII - XVIIІ століть: структурно-образні та стильові особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Жмурко Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2012
205.
Моторіна А.С. Гібридні плівки на основі діоксиду силіцію і сульфонатних поліелектролітів для спектрофотометричного та люмінесцентного визначення формальдегіду і тетрацикліну [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.02 / Моторіна Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
206.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
207.
Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. . канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
208.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
209.
Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
210.
Приз А.М. Декомпозиція та механічні аналогії в лінійних динамічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Приз Андрій Миколайович ; НАН України ; Ін-т математики. – Київ, 2012
211.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] : офіційне видання / Фонд держ. майна України. – Київ, 1992-
212.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] : офіційне видання / Фонд держ. майна України. – Київ, 1992-
213.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] : офіційне видання / Фонд держ. майна України. – Київ, 1992-
214.
Пащенко В.В. Державно-політична діяльність О. Шліхтера в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пащенко Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
215.
Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький. – Київ : Техніка, 2003. – 455 с. : іл., табл. – 70-річчю заснування Національного авіаційного університету та 100-річчю світової авіації. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 966-575-081-X
216.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
217.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
218.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
219.
Клапчук М.В. Динаміка геоморфологічних процесів гірської частини басейну ріки Прут [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.04 / Клапчук Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012
220.
Невідома Я.Г. Динаміка соціального статусу студентів із різним потенціалом соціальних здібностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Невідома Яна Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
221.
Трохимчук Р.М. Дискретна математика [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8
Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
222.
Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
223.
Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
224.
Дім, сад, город [Журнал] : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
225.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,