Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
227.
Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев В.В.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
228.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
229.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
230.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
231.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
232.
Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012
233.
Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012
234.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
235.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
236.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
237.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
238.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
239.
Мужицька Н.В. Експрес-діагностика на основі дискретного вейвлет-аналізу пульсограм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Мужицька Наталія Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012
240.
Хайчевська Т.М. Експресивний потенціал французької графіки (на матеріалі сучасної художньої прози) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Хайчевська Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
241.
Електроніка та інформаційні технології [Журнал] = Electronics and information echnologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-
242.
Вернудіна І.В. Естетико-психологічний дискурс межі XIX - XX століть: українська модель [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Вернудіна Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
243.
Вернудіна І.В. Естетико-психологічний дискурс межі XIX - XX століть: українська модель [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Вернудіна Ірина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
244.
Царенок А.В. Естетосфера риторичного мистецтва (на прикладі православної проповіді в Україні) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Царенок Андрій Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2012
245.
Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога [Книга] : навч. посібник / Л.Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 205, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 198-205. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-034-9
246.
Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
247.
Європейське право [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-1773
248.
Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
249.
Войнович В.Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Книга] : роман / Владимир Войнович. – Москва ; Санкт-Петербург : Вагриус ; Лань, 1996. – 234, [6] с. – ISBN 5-7027-0324-3
250.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex