Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
127.
Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; НАНУ, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2012
128.
Сендерович Г.А. Визначення часткової участі суб"єктів у порушенні якості електричної енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сендерович Геннадій Аркадійович ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
129.
Вимірювальна техніка та метрологія [Журнал] : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
130.
Карпачова Н. Виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової на представленні у Верховній Раді України Щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 14 січня 2011 року, 7 лютого 2012 року [Книга] = Выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой во время представления в Верховной Раде Украины Ежегодных докладов о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 14 января 2011 года, 7 февраля 2012 года / Н. Карпачова. – Київ : Омбудсман України, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 966-7855-00-07
131.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Дніпропетровська область / [Андрущенко В.П. та ін. ; редкол. : Шрамко Я.В. (гол.), Поляков М.В., Романенко М.І. та ін. ; ред. рада : Кремень В.Г. (гол.), Андрущенко В.П., Губерський Л.В. та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2011. – 295 с. – Бібліогр.: с. 284-295. – ISBN 978-966-316-301-7
132.
Куліш Е.В. Вібраційна діагностика протизсувних анкерних споруд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Куліш Едуард Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012
133.
Від Магдебурга до твого міста: очима тих, хто небайдужий [Книга] / [ред. : Л. Кудіна, С. Герасимчук, Є. Рибчинський та ін.]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2157-69-7
134.
Радчук О.В. Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Радчук Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
135.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
136.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
137.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
138.
Хижняк Н.С. Відтворення асоціативного поля порівняння в іспансько-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Хижняк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
139.
Вісник Академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
140.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
141.
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки [Журнал] : науковий журнал. – Донецьк
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
142.
Вісник Інституту археології Львівського університету [Журнал] = Proceeding of the Institute of Archaeology. Lviv universty. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2006-. – ISSN 2078-1857
143.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  Вип. 131. – 2011. – 59 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
144.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  Вип. 132. – 2012. – 66 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
145.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 1996-. – ISSN 2076-9326
146.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія журналістика [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 34, ч. 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
147.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія журналістика [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 34, ч. 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
148.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія журналістика [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 35. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
149.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія фізична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 46. – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
150.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія педагогічна [Журнал]. – Львів
  Вип. 27. – 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex