Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
202.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
203.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
204.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
205.
Земля - Село - Люди - Реформа [Книга] : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
206.
Ткачук А. Земля, село, люди [Книга] : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / [Ткачук Анатолій]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 61, [3] с. : іл, табл. – ISBN 978-966-8312-60-1
207.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
208.
Рум"янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.П. Рум"янцев, Н.С. Рум"янцева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 292 с. : табл. – Додатки: с. 163-291. – Бібліогр.: с. 157-162. – ISBN 978-611-01-0330-5
209.
Ильф И. Золотой теленок [Книга] / Илья Ильф, Евгений Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 334 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5837-9
210.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / Российская акад. наук, Ин-т органической химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва
  № 4. – 2012
211.
Столяров А. Изгнание беса [Книга] : рассказы и повесть / Андрей Столяров ; [вступ. статья А. и Б. Стругацких ; авт. послесл. С. Переслегин]. – Москва : Прометей ; МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. – 256 с., ил. : ил. – Библиогр.: с. 256. – (Серия "Новая фантастика" / ред. Н.Н. Ключникова)
212.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
213.
Беляева Н.Е. Интернет-ресурсы художественной литературы [Книга] : практич. пособ. / Н. Беляева ; [ред. совет : О.О. Борисова, М.Г. Вохрышева, Н.Б. Зиновьева и др.]. – Москва : Литера, 2012. – 144 с. : ил., табл. – Приложения: с. 124-142. – Библиогр.: с. 107-123. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-105-0
214.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
215.
Бондаренко К.П. История в профиль [Книга] / Кость Бондаренко. – Киев : Знання ; Фонд "Українська політика", 2012. – 663, [1] с. – ISBN 978-966-346-994-2
216.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
217.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
218.
Флавий И. Иудейская война [Книга] / Иосиф Флавий ; [пер. с нем. Я. Чертка]. – Харьков : Фолио, 2012. – 475 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5694-8
219.
Мицик Ю.А. Іван Сірко [Книга] / о. Юрій Мицик ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 157, [3] с. – Додатки: с. 139-158. – Бібліогр.: с. 125-138. – ISBN 978-966-518-555-0
220.
Функе К. Іграїна безстрашна [Книга] : [для мол. та сер. шк. віку] / Корнелія Функе ; пер. з нім. О. Логвиненка ; мал. К. Функе. – Харків ; Вінниця : Фоліо ; Теза, 2011. – 250, [2] с. : іл. – (Пригодницька бібліотека : 8-11 років). – ISBN 978-966-03-5392-3
221.
Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року [Книга] / Тарас Чухліб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 102 с., [2] с. – Зміст : Платон. Арістотель. Тома Аквінський. Жан Боден. Юстиніан Ліпсій. Йоганн Альтузій. Томас Мор. Джон Локк. Гуго Гроцій. Фернандес Суарес. Самуїл Пуфендорф. Пилип Орлик. – Бібліогр.: с. 85-102. – ISBN 978-966-518-576-5
222.
Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2009. – 230 с., [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 187-217. – Бібліогр.: с. 218-230. – ISBN 978-966-517-645-9
223.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
224.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
225.
Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент [Книга] : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-916-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex