Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Головатий С. Верховенство права [Книга] : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-397-0
202.
Головатий С. Верховенство права [Книга] : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-399-4
203.
Головатий С. Верховенство права [Книга] : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-400-7
204.
Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок [Книга] : [пер. з пол.] / Роберт Бєдронь. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
205.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
206.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2009. – резюме - рос., англ. мовами
207.
Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1.Физика. Математика. Информатика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Минск : БГУ
  № 3. – 2009
208.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010
209.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010. – мова резюме англ., рос.
210.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010
211.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва : Московский университет
  № 4. – 2009. – мова резюме англ.рос.
212.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2010. – мова резюме англ.рос.
213.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010. – резюме англ.,рос.
214.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 4. – 2009
215.
Українка Леся Вибрані поезії [Книга] / Українка Леся. – Київ, 1947. – 46с.
216.
Кітс Д. Вибрані поезії [Книга] / Джон Кітс ; вступ. ст. й пер. Яра Славутича. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 50 , [ 2 ] с.
217.
Гізель І. Вибрані твори у 3 томах [Книга] = Selected works in 3 volumes / Iнокентій Гізель ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Тов-во дослідників Центрально - Східної Європи ; [ упоряд. Л. Довга ]. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-272-7
218.
Вивід прав України [Книга] = Deduction on the Ukraine"s rights : документи і матеріали до історії української політичної думки. – 2-е вид. – [New York] : Пролог, 1964. – 250 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 15)
219.
Турбай Н.А. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Турбай Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
220.
Водолазька С.А. Видавнича справа за рубежем [Книга] : навчальний посібник / Світлана Водолазька ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ СПД Цимбаленко Є.С. ], 2008. – 220с. – ISBN 978-966-96992-1-3
221.
Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи [Книга] : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
222.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
223.
Лебенка Ю. Винцас Кудирка (Черты одеологии и творчества) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебенка Ю. ; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961
224.
Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" [Книга] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 57с.
225.
Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2008 рік [Книга] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 57 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex