Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
152.
Пономаренко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пономаренко Є.В. ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009
153.
Міняйло М.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення [Книга] : монографія / М.ПМіняйло М.П., Кіщак. – Миколаїв : Фірма Іліон, 2009. – 192с. – ISBN 978-611-534-011-8
154.
Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації [Книга] : інформаційні матеріали для Херсонської області / Херсонське міське громадське об"єднання "Ліга-Про" ; [ відп. за випуск Петкевич А.А. ]. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2009. – 106 с. – ISBN 978-966-1510-13-4
155.
Адміністративно-територіальний устрій України [Книга] : історія, сучасність, перспективи / Куйбіда В.С. [та ін.] ; Секретаріат Кабінету Міністрів України. – Київ : [Б. в.], 2009. – 616 с. – ISBN 978-966-7863-80-7
156.
Савостьянова М.В. Аксиологический аналииз парадигмальной науки или о роли ценностей в науке [Книга] : монография / М.В. Савостьянова. – Киев : Парапан, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8210-78-5
157.
Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості [Книга] : навчально-методичний посібник / Рибалка В.В. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. науково-методичний центр практ. психології і соціальної роботи МОН і АПН України. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-8658-57-0
158.
Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році [Книга] : збірник матеріалів "круглих столів" / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за заг. ред. Н.В. Грицак]. – Київ : НІСД, 2008. – 110 с. – ISBN 966-554-114-5
159.
Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2009 року / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: В.М. Докашенко, В.І. Теркулов та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 209 с.
160.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
161.
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи [Книга] : збірник наук. праць за матеріалами 4 Всеукр. наук.-практ. конф., (30 жовтня 2009 р.) / М-во праці та соц. політики України ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Л.М. Капченко, С.О.Тарасюк, А.В. Алексєєва та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-8640-61-2
162.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
163.
Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права [Журнал] : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 2009. – ISBN 978-985-518-189-8
164.
Мачульский Н.В. Алые маки [Книга] : роман / Николай Мачульский. – Сумы : Мрия, 1992. – 272 с. – ISBN 5-7707-2847-7
165.
Амурская тайга [Книга] : (комплексные ботанические исследования). – Ленинград : Наука, 1969. – 198с.
166.
Гофф М. Анатоль Франс в годы 1914-1924 [Книга] / М. Гофф. – Л., 1925. – 206с.
167.
Горенко О.П. Англійська мова для математиків [Книга] : ( підручник для студ.-математиків ) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : [ ПанТот ], 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-1531-04-7
168.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
169.
Англо-український, українсько англійський словник [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
170.
Підлісна Г.Н. Антична література [Книга] : перша лекція : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – Київ : Логос, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-171-196-8
171.
Федоров Н.А. Античная литература. Рим [Книга] = Хрестоматия : для филол. фак.ун. / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Мирошниченко. – Москва : Высшая школа
172.
Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі [Книга] / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
173.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
174.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
175.
Штилле Г. Ассинтская тектоника в геологическом лике Земли [Книга] / Г. Штилле. – Москва : Мир, 1968. – 256с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex