Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Скорофатова А.О. Атлас назв корисних рослин в українських східнослобожанських говірках [Книга] / А.О. Скорофатова ; МВС України ; Луганський держ. ун-т внутрішних справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 316 с.
177.
Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
178.
Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три р"яди садженим [Книга] / Михайло Ломацький. – [ Б. м. ] : Накладом : Михайла Ковалюка, 1962. – 287 с.
179.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
180.
Библиотечное обслуживание в информационном веке [Книга] : Ежегодный межведомственный сборник научных трудов / Федеральное агенство по науке и инновациям ; ГПНТБ России ; [ гл. ред. : Я.Л. Шрайберг ; редкол. : М.В. Гончаров, Е.В. Линдеман и др. ]. – Москва : ГПНТБ России, 2009. – 68 с. – ISBN 978-5-85638-131-2
181.
Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького [Книга] / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Національна б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2
182.
Бібліотекознавство і бібліографія України [Журнал]. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
183.
Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в 20 столітті [Книга] / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, НАНУ, Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : [ Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського ], 2009. – 530 с. – ISBN 978-966-02-5286-8
184.
Сербін О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку [Книга] : монографія / Олег Сербін ; НАНУ, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5235-6
185.
Трускавецький Є.С. Біологія [Книга] : молекулярний, клітинний та організмовий рівні організації життя : навчальний посібник для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навч. закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Освіта України, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-188-092-3
186.
Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы развития [Книга] : материалы международной научно-практической конференции : ( Казань, 5 апреля 2007 г.) / Платформа Диалог Евразия ; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; [сост.: Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов ; редкол. : Р.И. Валеев, Н.М. Валеев и др.]. – Казань : Милли китап, 2008. – 127 с. – ISBN 978-5-88473-050-2
187.
Ятченко В. Боги і люди в українській казці [Книга] / Володимир Ятченко ; МОНУ ; Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с.
188.
Керам К.М. Боги, гробниці та вчені [Книга] = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / К.М. Керам ; [ переклад Р. Михайлюка ]. – Львів : Артклас, 2008. – 584 с. : іл. – ISBN 978-966-97000-1-8
189.
Кузнецов В.А. Борьба с артиллерией противника [Книга] / В.А. Кузнецов. – М., 1947. – 63с.
190.
Бюджетний кодекс України [Книга] : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
191.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
192.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
193.
В боротьбі за Українську державу [Книга] = Struggle for an independent Ukraine : есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. – Репринт. відтворення вид. 1990 р. – Львів : Меморіал, 1992. – 1301, [ 2 ] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. репринт.- Вих. дан. ориг. : Вінніпег [ та ін. ], 1990
194.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
195.
В рядах УПА [Книга] = In the ranks of UIA : збірка споминів колишніх вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини. – Нью-Йорк : Накладом Т-ва Вояків УПА в США і Канаді
196.
Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса (Сводка и обобщение гидрогеологических материалов). Ч.2. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Арт [Дисертація] : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935
197.
Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса. Ч.4. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Рубжанско-Лисичанского района [Дисертація] : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935
198.
Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009
199.
Коэльо П. Ведьма с Портобелло [Книга] / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : София, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-91250-289-7
200.
Кетрару Н.А. Верхнепалеолитическая стоянка Рашков 7 [Книга] / Кетрару Н.А., Григорьева Г.В., Коваленко С.И. ; АН - Республика Молдова, Ин-т культурного наследия ; Центр Археологии ; Нац. музей археологии и истории Молдовы. – Кишинев : [ Business-Elita ], 2007. – 185 с. – ISBN 978-9975-9812-0-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex