Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, выставок [Журнал] / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1960-. – ISSN 0202-5442
202.
В объективе война 1941-1945 [Книга] = War through the camera lens : фот. советских и иностран. кор. из собрания РГАКФД / [М-во культуры РФ, Федеральное архивное агенство, РГАКФД] ; [сост. : Денисова Л.А., Лебедева Е.Н.] ; [отв. сост. Колоскова Е.Е.] ; [редкол. : Ананьич Б.В. и др.]. – Санкт-Петербург : Лики России, 2009. – 352 с. – ISBN 978-5-87417-299-2
203.
Чугаєв О.А. Валютні кризи на межі XX-XXI століть [Книга] : монографія / О.А. Чугаєв. – Київ : Леся, 2007. – 416 с. – До 175-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8126-61-0
204.
Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА [Книга] / Віталій Манзуренко, Олександр Іщук. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. – 80 с. – (Українські військові формування XX століття. Події, персоналії, документи). – ISBN 978-966-2096-44-6
205.
Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы [Книга] : монография / Юрий Тесля. – Киев : Маклаут, 2010. – 255 с. : ил., цв. ил., табл. – ISBN 978-966-2200-06-5
206.
Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010
207.
Вірченко Н.О. Велет української математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
208.
Великая война и Великая Победа народа [Книга] : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
209.
Великая война и Великая Победа народа [Книга] : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
210.
Великая Отечественная война [Книга] : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4

211.
Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания [Брошура] / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
212.
Великая Отечественная война. Юбилейное издание [Книга] / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9

213.
Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Книга] : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-534-5
214.
Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Книга] : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-545-1
215.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
216.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
217.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
218.
Вестник Белорусского государственного университета. Серия 2. Химия. Биология. География [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Минск : БГУ
  № 1. – 2010
219.
Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1.Физика. Математика. Информатика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Минск : БГУ
  № 1. – 2010
220.
Вестник педагогических инноваций [Журнал] : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2004-. – ISSN 1812-9463
221.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
222.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 2. – 2010. – резюме англ. та рос. мовами
223.
Куртева А. Вечных истин зов [Книга] : сборник стихотворений / Анна Куртева. – Киев : Азимут-Украина, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-1541-04-6
224.
Наумовець А.Г. Ви і Ваша аудиторія [Книга] : дещо про технол. підготов. доп., попул. лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А.Г. Наумовець. – Київ : Академперіодика, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-360-141-0
225.
Вибори та демократія [Журнал] : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex