Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
177.
Коряковцева Н.А. Библиотеки вуза: корпоративный аспект [Книга] : монография / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. – 192 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 121). – ISBN 978-5-8167-0030-6
178.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
179.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
180.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
181.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
182.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
183.
Вірченко Н.О. Бібліографія праць [Книга] / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
184.
Юхновський І.Р. Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок [Книга] : за матеріалами кандидатської дисертації І.Р. Юхновського. – Львів : Євросвіт, 2010. – 168 с. – (З джерел фізичної науки). – ISBN 978-966-8364-55-6
185.
Біо-бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Центру українознавства філософського факультету (1992-2009) [Книга] / КНУТШ ; [за заг. ред. М.І. Обушного ; упоряд.: Л.М. Кирик, Л.О. Павелковська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 132 с.
186.
Біобібліографія Інституту журналістики [Брошура] / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіст. – (Бібліографія Інституту журналістики ; Вип. 1)
187.
Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконіі Бердянщини [Книга] : монографія / В.О. Горпинич ; МОНУ ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; НДЛабораторія фольклору, говорів і літ. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. – 320 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 35). – ISBN 978-966-8050-66-4
188.
Борис Васильович Год [Книга] : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
189.
Буковина. По неповторних місцях [Книга] = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, допов.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
190.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
191.
Єпіфанов А.О. Бюджет України [Книга] : монографія : у двох книках / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-61-8
192.
Єпіфанов А.О. Бюджет України [Книга] : монографія : у двох книгах / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-62-5
193.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
194.
Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення [Журнал] : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
195.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
196.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
197.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
198.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
199.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
200.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex