Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Ільченко О.М. Англійська для науковців [Книга] : семантика, прагматика, переклад : підручник / О.М. Ільченко ; НАНУ, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Наукова думка, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-00-979-8
152.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
153.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
154.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
155.
Англо-український, українсько англійський словник [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
156.
Білик С.М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Білик С.М. ; КНУТШ, Філософ. ф-т, Каф. релігієзнавства. – Київ, 2010
157.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
158.
Малыхин Ю.В. Аппроксимативные свойства функциональных классов и их приложения к задачам регрессии [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Малыхин Ю.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова; Российская акад. наук. – Москва, 2010
159.
Войтенко В. Арена [Книга] : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
160.
Марковик М. Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион (во балкански контекст) [Книга] = The Aromanian and Macedonian dialects of the Ohrid-Struga region (in Balkan context) / М. Марковик; Марjaн Марковиќ ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 185, [1] с. : табл. – Рез. макед., англ. - Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c.181-185. – ISBN 978-9989-101-73-1
161.
Заболотна І.М. Археографічна діяльність І.П. Крип"якевича (Матеріали до спецкурсу "Українська археографія") [Книга] / Заболотна І.М. ; КНУТШ, Каф-ра давньої та нової іст. України. – Київ : [Еволюція], 2009. – 104 с.
162.
Зыкин А.И. Асимптотические свойства глобальных полей [Автореферат] : автореф. ... физ.- мат. наук : 01.01.06 / Зыкин А.И. ; Математический ин-т им Стеклова ; РАН. – Москва, 2010
163.
Астана - 10 лет успеха [Книга] = Астана - жетістіктерге жетелеген 10 жыл : [фотоальбом]. – Астана : Деловой мир Астана, 2007. – 260 с. – ISBN 9965-9591-5-3
164.
Урошевик В. Астролаб [Книга] / Влада Урошевик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 381, [3] с. – ISBN 9989-649-83-9
165.
Кузнецов С.Л. Атлас по гистологии. цитологии и эмбриологии [Книга] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. – Изд. 2-е доп. и переработ. – Москва : Мед. информ. агенст., 2006. – 376 с. – ISBN 5-89481-437-5
166.
Розумний М. Багрянолиці [Книга] : поезії / Максим Розумний. – Київ : Сергій Пантюк, 2009. – 136 с. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-88-7
167.
Козельський Я. Бальзак у Верхівні [Книга] : репортерські нотатки слідами великого французького письменника Оноре де Бальзака / Ян Козельський. – Стара Синява : Офсет, 1992. – 80 с.
168.
Банківська система України [Книга] : монографія / [Коваленко В.В., Коренєва О.Г., Черкашина К.Ф., Крухмаль О.В.]. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-59-5
169.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
170.
Пол А. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення [Книга] / [Пол А., Сушко О., Штіглмайер А.] ; Громад. ініціат. "Європа без бар"єрів" ; Центр миру, конверсії та зовніш. політики України. – Київ : Вістка, 2010. – 64 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовою : Visa-free Europe for the eastern partnership: a way to achieve. – ISBN 978-966-8875-67-0
171.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
172.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
173.
Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
174.
Бердичів древній і вічно молодий [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.). – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
175.
Гаврилів О. Берег і брід [Книга] : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex