Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Сегеда А.С. Використання сучасної української хімічної термінології та номенклатури з неорганічної хімії [Брошура] : (рекомендації Держстандарту України) / А. Сегеда, О. Голуб, А.Стоєцький. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2005. – 48 с. – ISBN 966-07-0363-5
202.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
203.
Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет [Книга] = Broadcast news / Мітчел Стівенс разом з Бет М. Олсон ; пер. з англ. Н. Єгоровець ; [наук. ред. А.В. Яковець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-518-438-6
204.
Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік [Книга] / Рахункова палата України ; [ відп. вип. Головань М.М. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2010. – 56 с.
205.
Кошман С.О. Високопродуктивні спеціалізовані комп"ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у залишкових класах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. - комп"ютерні системи та компоненти / Кошман С.О. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
206.
Вища математика [Книга] : конспект лекцій : для напрямів підготовки 05,010502 зі спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050107 "Економіка підприємства", 6.050108 "Маркетинг", 6.050201 "Менеджмент організацій" для студ. денної та заочної форм навчання : у 3-х частинах / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадач О.І. Оглобліна ]. – Суми : Сумський державний університет
207.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
208.
Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956) [Книга] : збірник документів і матеріалів / Українська академія аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ укл.: В.А. Вергун, З.П. Кірпаль, Н.І. Семчук та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 348 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 21). – ISBN 978-966-540-235-0
209.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
210.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
211.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
212.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
213.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
214.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
215.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
216.
Шмаль С.Г. Військова топографія [Книга] : підручник для слухачів і курсантів вищих військових навч. закл. / С.Г. Шмаль ; Мін-во оборони України ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов., випр. та переробл. – Київ : Паливода А.В., 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-437-103-9
217.
Буркут І. Військові традиції і сучасність [Книга] / Ігор Буркут. – Чернівці : Молодий буковинець, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7109-09-7
Історія українського війська у контексті традицій збройних сил інших держав - основний зміст пропонованої книги. Походження військових звань, відмінність знаків, почесних нагород і священних знамен. Цікаво подаються маловідомі екзотичні види озброєнь і техніки, військові анахронізми. Очевидна перевага і цінність книги в багатому і пізнавальному ілюстративному матеріалі.
218.
Сумарюк М.І. Вільні напівгрупи та групи, що породжуються функціональними перетвореннями [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Сумарюк М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
219.
Міщенко Л.Т. Вірусні хвороби озимої пшениці [Книга] / Лідія Міщенко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 352 с. – Присвячується 175-річному ювілею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – ISBN 966-306-013-1
220.
Тарковський А. Вісник [Книга] = Вестник : вірші / Арсеній Тарковський ; пер. з укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2008. – 310 с. – Текст парал. рос. та укр. мовою. – ISBN 978-966-378-091-7
221.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
222.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
223.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  Вип. 28. – 2010. – 66 с. – резюме укр., англ. та рос. мовами
224.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Книжкова палата України, 1996-. – ISSN 2076-9326
225.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Книжкова палата України, 1996-. – ISSN 2076-9326
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex