Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Журнал] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
152.
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Журнал] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
153.
Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету [Книга] : монографія / В. Копанєва ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с. – ISBN 978-966-02-5432-9
154.
Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001-2005) [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламент. б-ка України" ; Харк. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка ; [ упорядник О.А. Політова ; наук. ред. М.С. Слободяник ]. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 236 с.
155.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
156.
Канигін Ю. Біблія і сучасна наука [Книга] / Ю. Канигін, В. Кушерець. – Київ : Знання України, 2008. – 228 с. – ISBN 966-316-079-9
157.
Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні [Книга] = Refugeedom of the first worldwar in Ukraine: dokuments and materials : (1914-1918) : документи і матеріали : (1914-1918 рр.) / Любов Жванко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-695-133-8
158.
Біоорганічна хімія [Книга] : навчальний посібник для студ виш. навч. закл. / Лендєл В.Г. [ та ін. ] ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-8760-61-7
Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
159.
Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
160.
Саййид Муджтаба Мусави Лари Бог и его атрибуты [Книга] / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: А. Эфендиев ]. – 3-e изд. – Qom : Иршад, 2004. – 7, 188 с. – Пер. осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- Номер сер. указ. на корешке. – (Лекции по мусульманской догматике ; кн. 1)
161.
Щербинин В.Г. Большой русско-турецкий словарь [Книга] = Buyuk Rusca-Turkce sozluk : 100 000 слов и словосочетаний / В.Г. Щербинин. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 2002. – 680 с. – ISBN 5-200-03167-2
162.
Булыко А.Н. Большой универсальный белорусско-русский, русско-белорусский словарь [Книга] : около 45 тысяч слов / А.Н. Булько, Н.В. Полещук. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2008. – 672 с. – ISBN 978-985-15-0347
163.
Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков [Книга] / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
164.
Богуславська В. Боричів тік [Книга] : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
165.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
166.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
167.
Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Книга] : монографія / за ред. С.С. Герасименка, А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-8958-52-6
168.
Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
169.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
170.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
171.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
172.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
173.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
174.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
175.
Айзенберг М. В метре от нас [Книга] / Михаил Айзенберг. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004. – 100 с. – (Премия Андрея Белого). – ISBN 5-86793-340-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,