Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
177.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
178.
Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров"я людини [Книга] : навчальний посібник / О.І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-680-434-4
179.
Валютне регулювання та контроль [Книга] : навчальний посібник / Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С., Баріда Н.П. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-483-051-2
180.
Василишин Дарія Василівна [Брошура] : бібліографічний покажчик / [уклад.: О.М. Василишин, Т.М. Василишин]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68 с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
181.
Кострикин А.И. Введение в алгебру [Книга] : Учебник для студ.ун-тов,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физ.-мат. лит-ра. – ISBN 5-9221-0119-6
182.
Гузь А.Н. Введение в механику нанокомпозитов [Книга] = Introduction to mechanics of nanocomposites : монография / А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий, И.А. Гузь ; НАН Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко ; Абердинский ун-т, Шотландия, Центр микро- и наномеханики. – Киев, 2010. – 398 с. – ISBN 978-966-02-5582-1
183.
Фельмер Г. Введение в стохастические финансы [Книга] = Stochastic finance : дискретное время / Г. Фельмер, А. Шид ; пер. с англ. Ю.С. Мишуры, Г.М. Шевченко ; под ред. В.И. Аркина. – Москва : МЦНТО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-94057-346-3
184.
Придатченко Ю.В. Векторна алгебра та аналітична геометрія [Книга] : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов, С.В. Єфіменко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-268-3
185.
Векторний аналіз та теорія поля [Брошура] : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
186.
Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину [Книга] : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
187.
Вестник библиотек Москвы [Журнал] : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2001-
188.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
189.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010
190.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010
191.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2010
192.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2010. – резюме англ.,рос.
193.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
194.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 1. – 2010. – резюме англ. та рос. мовами
195.
Багалій Д.І. Вибрані праці [Книга] : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : ХГІ "НУА" ; Золоті сторінки. – ISBN 966-7557-308 (т. 1) ; 966-7557-07-3
196.
Багалій Д.І. Вибрані праці [Книга] : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ун-т "Народна укр. акад.", ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [упор. В.В. Кравченко ; редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упоряд. В.В. Кравченко ; комент. Т.Г. Павлова]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-8558-46-4 (т. 4) ; 966-7557-07-3 (повн. зібр.)
197.
Багалій Д.І. Вибрані праці [Книга] : у 6 т. / НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. А.В. Бойко та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978966-8558-63-4 (т. 5) ; 978-966-8558-66-4 (т.5, ч.2)
198.
Барабаш Ю.Я. Вибрані студії [Книга] : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [ передмова В. Панченка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 744 с. – ISBN 966-518-382-6
199.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
200.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex