Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Кубарьков Г.Л. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь [Книга] : 250 000 / Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2010. – 1055, [1] с. – (Современная редакция = Contemporary edition). – ISBN 978-966-338-903-5
177.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
178.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
179.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
180.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
181.
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник [Книга] : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / [Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст парал. укр., рос., англ... – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 978-617-673-102-3
182.
Бюджетне законодавство України [Книга] / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
183.
Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій [Книга] : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
184.
Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
185.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
186.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
187.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
188.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
189.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
190.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
191.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск
192.
"В Українській Церкві велика була духовна сила..." [Книга] : становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров"ї, 1917-1925 рр. / Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського ; [упоряд. А.Л. Зінченко ; наук. ред. І.М. Преловська]. – Ніжин : [Орхідея], 2012. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2185-17-1
193.
Петрашко Л.П. Валютні операції [Книга] : навчальний посібник / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0
194.
Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Книга] : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
195.
Великий енциклопедичний ілюстрований словник [Книга] : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
196.
Загнітко А.П. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : [200 000] / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. ; [ред. : Ю.В. Жиронкіна, Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 1007, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-773-4
197.
Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней [Книга] / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
198.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2000-
199.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2012. – 120 с. – резюме рос., англ. мовами
200.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал] / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва
  № 1. – 2012. – резюме рос.,англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex