Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Кафка Ф. Америка [Книга] : роман / Франц Кафка ; [пер. с нем. М. Рудницкого]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 375, [9] с. – ISBN 5-352-00161-Х
В романе автор впервые использует свой коронный литературный прием: изображение действительности через сознание персонажа, без какого-либо авторского комментария
127.
Бородина Д.С. Английский язык для аспирантов [Книга] : (учеб. пособ. для подгот. аспирантов и соискателей к экзамену канд. минимума по англ. языку) : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.С. Бородина, К.А. Мележик ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Каф. иностр. яз. ф-тов естеств.-науч. профиля. – Киев : Центр учебной литературы, 2013. – 407, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-673-116-0
128.
Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин [Книга] = English for international relations : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Турчин Д.Б.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 256 с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - На обкл. та авантитулі : Dmytro Turchyn. English for international relations. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-382-333-1
129.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
130.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
131.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
132.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
133.
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) [Книга] = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
134.
Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук [Книга] / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
135.
Корецкий Д.А. Антикиллер [Книга] : роман / Данил Корецкий. – Москва : Сантакс-пресс, 1995. – 400 с. – ISBN 5-87455-057-7
136.
Антична література. Греція. Рим [Книга] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
137.
Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник [Книга] = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
138.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
139.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
140.
Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция [Книга] : истоки, творцы, концепции / В.С. Рыбалкин ; [ред. и кор. Т.В. Лысенко] ; НАН Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского ; Ин-т восточной лингвистики и права. – Киев : Феникс, 2000. – 359 с. – Библиогр. с. 314-355. – ISBN 966-7558-58-4
141.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
142.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
143.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
144.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
145.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
146.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
147.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
148.
Архіви України [Журнал] : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 1947-. – ISSN 0320-9466
149.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
150.
Находкін М.Г. Атомна фізика [Книга] : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Г. Находкін, Н.П. Харченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 551, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 542-544 .- Предм. покажч.: с. 545-551. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-385-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex