Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Аудит [Книга] : практикум / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова, Н.А. Щербакова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 364, [4] с. :іл. : іл., табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-513-5
152.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
153.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Книга] : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
154.
Редінг Б. Безумці [Книга] : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – Київ : Академія, 2012. – 182, [2] с. – Сер. засн. у 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-404-8
Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
155.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
156.
Кульчицька О.І. [Бешкетні оповідання] = Lausbubengeschichten : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 126, [1] с. – Авт. та назва зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Ludwig Thoma. Lausbubengeschichten. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-129-0
157.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
158.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
159.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
160.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
161.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
162.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
163.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
164.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
165.
Мардашко А.А. Биологическая и биоорганическая химия [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / А.А. Мардашко, Л.М. Миронович, Г.Ф. Степанов. – 2-е изд. – Киев : Каравелла, 2012. – 247, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 247. – ISBN 966-8019-88-1
166.
Биологическая терапия [Журнал] = International journal for Biomedical research and therapy : официальный печатный орган Украинской академии биологической Медицины. – Киев
167.
Биологическая терапия [Журнал] = International journal for Biomedical research and therapy : официальный печатный орган Украинской академии биологической Медицины. – Киев
168.
Бібліотекознавство і бібліографія України [Журнал] / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
169.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
170.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
171.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
172.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
173.
Жадан С.В. Біг Мак та інші історії [Книга] : кн. вибр. оповідань / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 312, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5689-4
174.
Большая встряска [Книга] : из цикла "Подвиги комиссара Фухе" : повести и рассказы / А. Валентинов, А. Бугай, А. Гаврюшин, С. Каплин, В. Виногоров; А. Валентинов [и др.] ; [гл. ред. Н. Баулина]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2001. – 411, [5] с. : ил. – (Колесница богов / сост. Д. Ивахнов). – ISBN 5-93698-047-2
175.
Меженко Ю.С. Большой орфографический словарь современного русского языка [Книга] : 200000 : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей, репетиторов] / Меженко Ю.С. ; [ред. : О.В. Марчукова, С.В. Ковалева, Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-481-571-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex