Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных [Книга] = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
152.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
153.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
154.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
155.
Місіодакас Йосипос [Апологія [Книга] / Йосипос Місіодакас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1992. – 188, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-320-002-6
156.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
157.
Винокур І.С. Археологія України [Книга] : підручник для студентів істор. спец. вищих навч. закладів / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. – 480 с. – ISBN 966-692-247-9
158.
Гришковец Е. Асфальт [Книга] : роман / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2008. – 576 с. – ISBN 978-5-389-00163-3
159.
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости [Книга] / Артур Шопенгауэр. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-91181-429-8
160.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы [Книга] / Артур Шопенгауэр ; [ пер. с немецкого Ю. Айхенвальда ; вступительная статья, биографический комментарий В. Татаринова ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Антология мудрости). – ISBN 978-5-699-18119-3
161.
Добржанський О.В. Бажаємо до України ! [Книга] : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914 - 1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с. : іл. – До 90-річчя Буковинського віча 1918 р. – ISBN 978-966-587-166-8
162.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
163.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
164.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
165.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
166.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
167.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
168.
Биологическая терапия [Журнал] : Международный журнал Общества биологической медицины. – Baden-Baden. – ISSN 0340-8671
169.
Биологическая терапия [Журнал] : Международный журнал Общества биологической медицины. – Baden-Baden. – ISSN 0340-8671
170.
Билич Г.Л. Биология [Книга] : в 3-х томах / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – 4-е изд., исправл. – Москва : Оникс. – ISBN 5-488-00889-6 ( Т.2)
171.
Билич Г.Л. Биология. Полный курс [Книга] : в 3-х томах / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. – 4-е изд. испр. – Москва : ОНИКС. – ISBN 5-488-00888-8 ( Т.1)
172.
Бібліотека і книга у контексті часу [Книга] : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7547-45-5
173.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
174.
Бізнес: законодавство та практика [Журнал] : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
175.
Бізнес: законодавство та практика [Журнал] : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex