Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
252.
Травландоніс А. [Двоюрідна сестра та інші оповідання [Книга] / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 40]). – ISBN 960-211-097-Х
253.
Десята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-22 травня 2009 р. [Книга] : збірка тез доповідей / КНУТШ, Хімічний ф-т ; [ оргкомітет : Воловенко Ю.М., Запорожець О.А., Войтенко З.В.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 220 с. – Присвячується 175-річниці заснування Київського національного університету
254.
Князев Е.А. Диверсификация финансирования вузовской науки [Книга] / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова. – Москва : Университетская книга ; Логос, 2007. – 176 с. – ISBN 5-98704-179-1
255.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
256.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
257.
Сеферіс Й. [Діалог про поезію [Книга] / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
258.
Платон Діалоги [Книга] / Платон ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак ; передм. В.В. Шкоди, Г.М. Куц ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4574-4
259.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
260.
Дмитрий Васильевич Волков. Статьи, очерки, воспоминания [Книга]. – Харьков : Тимченко А.Н., 2007. – 682 с., [ 24 ] с. илл. – ISBN 978-966-8661-25-9
261.
Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля [Книга] / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
262.
Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследование) [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина ; Мин-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Ярославский госуд. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-8397-0557-9
263.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік, Л.П. Бондар та ін. ; упоряд. : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-814-4
264.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М.П. Бондар та ін. ; упоряд. та коментарі Є.М.Барана, Л.П. Бондар та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0815-7
265.
Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах [Книга] / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік та ін. ; упоряд. та коментарі : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0816-8
266.
Драматичні твори [Книга] / [ укладання тексту Савченко О.М. ]. – Літературно-художнє видання. – Київ : Елібре, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-96925-3-5
267.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
268.
Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн (+ компакт диск) [Книга] : навч.посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + 1 CD. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-580-7
269.
Березін О.В. Економіка підприємства [Книга] : навч. посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 392 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-548-7
270.
Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум [Книга] : навч. посібник / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-346-647-7
271.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
272.
Голіков А.П. Економіка України [Книга] : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
273.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
274.
Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Книга] : навчальний посібник / А.П. Голіков. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-346-551-7
275.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex