Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка
  № 1 (22). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
227.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка
  № 3 (24). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
228.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0321-0499
229.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0321-0499
230.
Вісник Національної академії наук України [Журнал] : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1928-. – ISSN 0372-6436
231.
Вісник прокуратури [Журнал] : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 1999-
232.
Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті [Журнал] / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків : ФАКТ, 2005-
233.
Кралюк П.М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка [Книга] : монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-8770-73-9
234.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
235.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
236.
Христоманос К. [Воскова кукла [Книга] : афінський роман / Константинос Христоманос. – Афіни : Нефелі, 1988. – 181, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 21]). – ISBN 960-211-027-9
237.
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность [Журнал] / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
238.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
239.
Истомин П Е. Неклюдов Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности " Прикладная информатика ( по областям)" и другим междисциплинарным специальностям / Е.П. Истомин, С.Ю. Неклюдов, А.А. Чертков ; Российский гос. гидрометеорологический университет. – Санкт-Петербург : Андреевский издательский дом, 2007. – 256 с. – ISBN 5-902894-14-X
240.
Кодрикас П. [Газети [Книга] / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
241.
Филиппова И.Г. География туризма [Книга] : учебник для студентов, обуч. по спец. 080502.65 "Экономика и управление на предприятии туризма" / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лукьянов ; под ред. Е.И. Богданова ; Санкт-Петербургский ун-т сервиса и экономики. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2007. – 266 с. – ISBN 5-8110-0121-5
242.
Геополитика [Книга] : [ хрестоматия ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 512 с. – (Хрестоматия). – ISBN 5-94807-016-6
243.
Героїка трагедії Крут [Книга] / [ упоряд. В.І. Сергійчук ]. – Київ : Україна, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-524-313-7
244.
Корнілов М.Ю. Говоримо і пишемо правильно. Короткий аналіз мовних помилок [Книга] : посібник для вчителя і викладача природничих дисциплін / М.Ю. Корнілов. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 48с. – ISBN 978-966-382-201-3
245.
Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) [Книга] : авторський роздум, свідчення, документи / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-1615-00-6
246.
Голодомор у першій столиці [Книга] / уклад.: В. Шуйський, В.А. Полянецький ; [передмова І.В. Шуйського]. – Харків : Шанс, 2008. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – ISBN 978-966-2202-02-1
247.
Зюскинд П. Голубка. Три истории и одно наблюдение [Книга] : [ повесть, рассказы ] / Патрик Зюскинд ; [ перевод с нем. Э. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-91181-505-9
248.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
249.
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия [Книга] / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
250.
Григорій Сковорода (1722-1794) [Книга] : науково-допоміжний біобібліографічний покажчик / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди, Бібліотека ; [ уклад. : О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж та ін. ; за ред. В.П. Коцура ]. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Переяслав-Хмельницький
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex