Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції [Книга] : правові аспекти євроінтеграції, синхронізація роботи ГТС України та ЄС, споживання, цінова політика та перспективи видобутку / Центр Разумкова. – Київ : [б. в.], 2014. – 42 с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
127.
Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів [Книга] : навч.-метод. посібник / В.П. Корж ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 507, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-505. – (Бібліотека криміналіста). – ISBN 978-966-623-725-8
128.
Россия - Монголия: самобытность и взаимовлияние культур в условиях глобализации [Книга] / С.-Петерб. гос. ун-т ; [редкол.: В.М. Дианова (отв. ред.) и др.]. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. – 359, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-288-04877-7
129.
Скрынников Р.Г. Россия накануне "смутного времени" [Книга] / Р.Г. Скрынников. – Москва : Мысль, 1981. – 203, [4] с., [12] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 185-204
130.
Русско-английский и англо-русский соварь [Книга] : [более 20 000 слов : для студ. вузов, учащихся ст. классов и техникумов]. – Минск : Беларусь, 1991. – XI, 305, [2] с. – Печ. по изд.: The vest pocket Russian dictionary. New York: Random House, 1962. – ISBN 5-339-00934-X
131.
Шилдт Г. С++: базовый курс [Книга] = С++ from the ground up / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и ред. Н.М. Ручко]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 620, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг. : New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, 2003. - Предм. указ.: с. 610-620. – (Изучайте C++ с профессионалом !). – ISBN 978-5-8459-1889-5
132.
Світові фінанси [Книга] : сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [О.І. Рогач та ін.] ; за заг. ред. О.І. Рогача ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд.та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-686-5
133.
Усеинов Т.Б. Семантический аспект поэзии Газаи [Книга] : (газельное наследие крымского хана) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 139, [1] с. – Библиогр.: с. 107-115. – (Литература крымских татар ; кн. 1). – ISBN 978-966-354-278-2
134.
Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-298, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0597-2
135.
Зрайко Р.І. Системно-інформаційне моделювання психіки (SIMTIM-технологія) [Книга] / Роман Зрайко, Лариса Карп"юк. – Київ ; Рівне : Овід. – ISBN 978-966-8179-86-0
136.
Лисицков А.В. Смягчение наказания: политико-правовой аспект [Книга] : монография / Лисицков А.В. ; под общ. ред. А.Н. Литвинова. – Харьков : НікаНова, 2013. – 279 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2526-81-8
137.
Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії [Книга] : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
138.
Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств [Книга] / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
139.
Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради [Книга] / Алексєєв В.М. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75, [1] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-7096-15-2
140.
Ткачук М. Суб"єктно-об"єктна структура української лірики XIX - XX століть [Книга] / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 182, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-0
141.
Усеинов Т.Б. Сущность и особенности средневекового крымскотатарского аруза [Книга] : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2009. – 128, [2] с. – Библиогр.: с. 114-126. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 3). – ISBN 978-966-354-294-2
142.
Сходознавство і візантологія в Україні в іменах [Книга] : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-6137-2
143.
Тарас Шевченко: галицький вимір [Брошура] / Дмитро Каднічанський [та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Львів. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Кри"якевича НАН України, 2014. – 35, [1] с., [2] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 30-35. – ISBN 978-966-02-7174-6
144.
Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям [Книга] : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
145.
Посохов І.М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій [Книга] / Ігор Посохов. – Харків : Слово, 2014. – 499 с. : табл. – Бібліогр.: с. 407-453. – ISBN 978-617-7035-00-7
146.
Третейська палата України: факти, події, коментарі [Книга] / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
147.
Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика [Книга] : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
148.
Данилюк Н.О. Україна від А до Я [Книга] : мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячено / Ніна Данилюк ; [фото: С. Богдан та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 87, [5] с. : фот., іл., портр. – ISBN 978-966-600-624-3
149.
Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
150.
Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр [Книга] / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,