Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Книга] / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 711 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 710-711 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-56-5
152.
Печеранський І.П. [Умови віри]. Співвідношення віри і розуму в православно-академічному теїзмі XIX - початку XX століття [Книга] : монографія / І.П. Печеранський ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. культурології. – Донецьк : Донбас, 2013. – 526, [1] с. – Частина назви є перекладом з грецької. – Бібліогр.: с. 467-526 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-638-230-0
153.
Іваненко О.А. Університети України в міжнародних наукових зв"язках Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Книга] / Оксана Іваненко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 374, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 350-374. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6770-1
154.
Управління діловою кар"єрою [Книга] : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
155.
Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку [Книга] : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
156.
Усачева И.В. "Утюжки" Евразии [Книга] / И.В. Усачева ; отв. ред. В.И. Молодин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т проблем освоения Севера. – Новосибирск : Наука, 2013. – 349, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-153. – ISBN 978-5-02-019012-2
157.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Книга] = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [тексти доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 4-5 квіт. 2014 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 443, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-646-247-7
158.
Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США [Книга] : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
159.
Манько В.О. Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес [Книга] : культур.-іст. процес / Крим. філ. Ін-т археології НАН України, Спілка археологів України. – Київ : О. Філюк, 2013. – 248, [1] с. : іл., табл. – Рез. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 230-238. – ISBN 978-617-7122-01-1
160.
Крючков Г.Г. Французька мова. Початковий курс [Книга] = Francais cours pour debutants : підручник для студ. ВНЗ / Георгій Крючков. – [2-ге вид., випр.]. – Київ : Вища школа, 2012. – 367, [1] с. : іл., табл. – До 175-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-966-642-500-6
161.
Балан В.Г. Функції та їх графіки на вступних іспитах [Книга] : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В.І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 248. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-88
162.
Балан В.Г. Числові нерівності на вступних іспитах [Книга] : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В. І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 104 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 104. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-87
163.
Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Книга] / Ю.Ф. Кулаев, В.И. Щелкунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Феникс, 2010. – 735, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 710-716. – ISBN 978-966-651-790-9
164.
Мельник В.И. Экономика предприятия [Книга] : учебное пособие / Мельник В.И., Шумская А.Н. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 403, [1] с. : ил., табл. – Указ.: c. 400-403. – Библиогр.: c. 395-399. – ISBN 978-966-676-566-9
165.
Рабінович С.П. Юснатуралізм у філософії права [Книга] : монографія / С.П. Рабінович ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 367, [1] с. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. - Резюме та зміст парал. укр., англ, рос. – Бібліогр.: c. 321-367 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : дод. до юрид. журн. "Право України" ; [вип. 35]). – ISBN 978-966-458-614-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,