Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
102.
Давиденко О.І. Правові аспекти становлення та розвитку Європейської служби зовнішньої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Давиденко Олександр Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015
103.
Цірат Г.А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
104.
Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
105.
Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
106.
Мацькович М.Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
107.
Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
108.
Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей [Автореферат] : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
109.
Ковтун М.В. Ринок житла в сучасних економічних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ковтун Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
110.
Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
111.
Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015
112.
Костиря О.О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Костиря Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
113.
Надеран Е. Розпізнавання рукописних математичних виразів в режимі реального часу на основі нечітких нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Надеран Едріс ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
114.
Бурлаченко О.М. Розробка технології одержання порошків з квазі- або нанокристалічними фазами методом механічного легування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Бурлаченко Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
115.
Базалєєв М.І. Розробка фізико-технологічних основ термографічного контролю і моніторингу стану матеріалів для оцінки ресурсу устаткування і споруджень ядерної енергетики методами інфрачервоної радіометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Базалєєв Микола Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015
116.
Бегень П.І. Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у малотиражному виробництві паковань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Бегень Петро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
117.
Каратаєва М.В. Семіотика віртуальної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Каратаєва Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
118.
Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
119.
Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
120.
Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
121.
Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015
122.
Коган А.В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротових мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коган Алла Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
123.
Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
124.
Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
125.
Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex