Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
52.
Данова М.О. Методи і модель інформаційної технології вибору пріоритетів науково-технічного розвитку в національних форсайт-дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Данова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
53.
Неуймін О.С. Методи послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Неуймін Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
54.
Стіренко С.Г. Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп"ютерних кластерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Стіренко Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
55.
Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
56.
Цимбал О.М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним виробництвом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Цимбал Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
57.
Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
58.
Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
59.
Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
60.
Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
61.
Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір [Автореферат] : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
62.
Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
63.
Червінська Л.М. Міграція як складова сучасного політичного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Червінська Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
64.
Зубова К.М. Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Зубова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
65.
Мордвінов Р.І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість - складність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мордвінов Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
66.
Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015
67.
Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
68.
Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
69.
Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
70.
Сисоєв Ю.О. Наукові основи забезпечення ефективного перебігу і контролю іонно-плазмових процесів для вакуумно-дугових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Сисоєв Юрій Олександрович ; М-во науки і освіти України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
71.
Смірнов Я.В. Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Смірнов Ярослав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
72.
Толстолузька О.Г. Науково-методологічні основи технології розробки мультипаралельного програмного забезпечення інформаційних та управляючих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Толстолузька Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
73.
Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
74.
Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
75.
Тарасюк Т.М. Нові функціональні похідні бензотіазепінів та бензоксатієпінів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасюк Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex