Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Шепель Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Шепель Тарас Вілійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015
77.
Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
78.
Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
79.
Дерун І.А. Обліково-аналітичне забезпеченння управління необоротними активами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дерун Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
80.
Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжи Інь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
81.
Лазаренко І.С. Оптимальне керування для параболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лазаренко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
82.
Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
83.
Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
84.
Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
85.
Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
86.
Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
87.
Дерев"янко О.В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев"янко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
88.
Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015
89.
Чернокрилюк В.В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015
90.
Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015
91.
Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
92.
Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
93.
Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
94.
Нор В.Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та продуктивності у свиней різних порід України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нор Віктор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
95.
Новоскольцев Г.Б. Політика України в контексті протидії міжнародному тероризму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Новоскольцев Г.Б.; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
96.
Чорноус А.В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Чорноус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
97.
Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
98.
Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
99.
Івченко А.В. Правове забезпечення некомерційної господарської діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Івченко Анастасія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014
100.
Гамбург І.А. Правове забезпечення технічного регулювання у сфері господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гамбург Інна Аркадіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex