Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії [Книга] : навч. посіб. / Микола Барна. – 2-е вид., доповн. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 359, [1] с. – Укр.-лат. алф. покажч.: с. 340-357. - Імен. покажч.: с. 358-359. – Бібліогр.: с. 332-339. – ISBN 978-966-457-174-3
102.
Мироненко Н.Г. Будянський фаянс. Історія, художні особливості, персоналії (1887 - 2006) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Мироненко Надія Григорівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
103.
Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция [Книга] : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
104.
Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання [Книга] : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
105.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
106.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
107.
Европейский Суд по правам человека Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
108.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире Растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
109.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск
110.
В.И. Вернадский и Крым [Книга] : люди, места, события... / [Н.В. Багров и др. ; вступ. ст. Д.В. Табачник]. – 2-е изд., перераб. – Киев : Лыбидь, 2012. – 245, [3] с. : ил., фотоил., портр. – К 150-летию со дня рождения акад. В.И. Вернадского. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0622-7
111.
Валютно-курсова політика України [Книга] : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 365, [1] с. : іл, табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 339-365. – ISBN 978-617-10-0009-4
112.
Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М. ; вступ. ст.: Ткаченко Л.І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Товариство "Знання" України, 2012. – 295, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-618-269-5
113.
Леонов Н. Ваш ход, полковник [Книга] : [повесть] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2007. – 314, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-22559-0
114.
Фиртман М. Веб-программирование для мобильных устройств [Книга] = Programming the Mobile Web / Максимилиано Фиртман ; [пер. с англ. М. Райтман]. – Москва : Рид Групп ; Читай !, 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Beijing : O"Reilly Media, 2010. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0461-5
115.
Велика війна 1914-1918 рр. і Україна [Книга] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Олександр Реєнт ; [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : КЛІО, 2013. – 783, [1] с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світової війни. - Покажч.: с. 754-778. – Бібліогр.: с. 711-753 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-08-0
116.
Конквест Р. Великий терор [Книга] = The great terror : сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; пер. з англ.: Наталії Волошинович та Зорини Корабліної ; [упоряд. А. Криштальський]. – Луцьк : Волинська мистецька агенція "Терен ", 2009. – 879, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 862-876. - Вих. дан. ориг.: New York : Collier Books, 1973. – Бібліогр.: с. 858-861 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2276-00-8
117.
Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений [Книга] / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
118.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
119.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
120.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
121.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
122.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
123.
Верховна Рада України шостого скликання [Книга] : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
124.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегич. оценок и анализа ; Бюро социально-экономич. информации. – Москва, 2000-
125.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex