Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Банківський нагляд [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Скаско О.І. та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 399-404. – ISBN 978-966-484-120-4
77.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
78.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
79.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
80.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
81.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
82.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
83.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал. – Москва
84.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал. – Москва
85.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал. – Москва
86.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
87.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
88.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
89.
Бібліотека в історичному просторі трьох епох [Книга] : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-238. – ISBN 978-966-95223-4-4
90.
Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури [Книга] : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – 192 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
91.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
92.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] = Library Science.Record Studies.Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
93.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
94.
Біоресурси і природокористування [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
95.
Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
96.
Гусейнов В.А. Больше, чем одна жизнь [Книга] / Вагиф Гусейнов. – Москва : [Красная звезда]. – ISBN 978-5-88727-100-2
97.
Гусейнов В.А. Больше, чем одна жизнь [Книга] / Вагиф Гусейнов. – Москва : [Красная звезда]. – ISBN 978-5-88727-100-2
98.
Тимашев А.Н. Большие уклонения в вероятностной комбинаторике [Книга] / А.Н. Тимашев. – Москва : Академия, 2011. – 247, [1] с. – Предм. указ.: с. 245-247. – Библиогр.: с. 238-244. – ISBN 978-5-902936-24-4
99.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
100.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex