Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС [Книга] / Хільчевський В.К., Ромась М.І., Чунарьов О.В. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 175, [1] с. : табл. – Додатки: c. 125-172. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-521-551-6
102.
Хільчевський В.К. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу [Книга] / В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – ISBN 978-966-521-612-4
103.
Козловська Л.С. Говоримо і пишемо правильно [Книга] : порадник з правопису , вимови та слововживання : навч. посіб. / Л.С. Козловська, С.І. Терещенко, Т.Г. Яременко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-484-8
104.
Господарське право [Книга] : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-531-9 (Ч. 1)
105.
Господарське право [Книга] : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-532-6 (Ч. 2)
106.
Медведчук В.В. Громадянське суспільство: Український вибір [Книга] : монографія / Віктор Медведчук. – Київ : Логос, 2012. – 567, [1] с. – Бібліогр.: с. 539-566 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-568-3
107.
Гроші та кредит [Книга] : підручник / Савлук М.І. [та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590, [2] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-511-1
108.
Динаміка біорізноманіття 2012 [Книга] : збірник наукових праць : [праці всеукр. наукової конференції] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ; за ред. І. Загороднюка ; [редкол. : І. Дикий, В. Домашлінець, І. Загороднюк та ін.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – 250, [2] с. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-966-617-297-9
109.
Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку XXI ст. [Книга] : [монографія] / М.І. Навальна ; [відп. ред. Городенська К.Г.] ; НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-323. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада : Гриценко П.Ю. (голова), Вихованець І.Р., Гнатюк І.С. та ін. ; 8). – ISBN 978-966-489-095-0
110.
Дипломатичні відносини України з країнами світу [Книга] : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
111.
Вавженчук С.Я. Договірне право [Книга] : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 584, [8] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 558-580. – ISBN 978-966-483-510-4
112.
Вавженчук С.Я. Договірне право [Книга] : навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 180 с. – Додатки: с. 87-180. - - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISBN 978-966-483-495-4
113.
Доповіді науково-практичної конференції "Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві" [Книга] : [15 липня 2012 р., Біла Церква] / [редкол. : С.В. Козуля (відп. ред), О.А. Почекета] ; Всеукр. громад. рух "Твереза Україна" ; Білоцерк. міська молодіжна громад. орг-ція "Молода Еліта". – Біла Церква : [ФОП Корольова С.Б.], 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
114.
Бартіш М.Я. Дослідження операцій [Книга] / М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний ; [ред. І. Лоїк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-854-8
115.
Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт [Книга] / В.В. Щербаченко [та ін.] ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 235, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 161-228. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-678-362-5
116.
Українка Л. Драми та інтерпретації [Книга] / Леся Українка ; [передмова, упоряд. В.П. Агеєва]. – Київ : Книга, 2011. – 910, [2] с. : іл. – Зміст: Іфігенія в Тавриді ; Одержима ; Вавілонський полон ; На руїнах ; Три хвилини ; В катакомбах ; У пущі ; Кассандра ; Йоганна, жінка Хусова ; Бояриня ; Лісова пісня ; Адвокат Мартіан ; Камінний господар ; Оргія ; Орфеєве чудо. – ISBN 978-966-8314-74-2
117.
Никитенко Н.Н. Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания [Книга] / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев : Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2012. – 229, [3] с. : ил. – Парал. резюме на англ. языке. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6485-7
118.
Лавкрафт Г.Ф. Другие боги [Книга] : рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; [пер. с англ. : О. Алякринский, Л. Биндеман, Л. Володарская и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 316, [4] с. – ISBN 5-352-00709-Х
119.
Гандзюра В.П. Екологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гандзюра. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – Київ : Сталь, 2012. – 390 с. : іл., табл. – Додатки: с. 327-376. – Бібліогр.: с. 384-388. – ISBN 978-617-676-004-7
120.
Плахтій Д.П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення [Книга] / Д.П. Плахтій, О.С. Чинчик, С.В. Кобринська ; [за ред. П.Д. Плахтія] ; МОНУ ; М-во аграрної політики України ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-1638-48-7
121.
Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля [Книга] : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
122.
Економіка і менеджмент [Книга] = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
123.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / Назарова Г.В. [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0046-9
124.
Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва [Книга] : навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295. – ISBN 978-617-07-0035-3
125.
Чепінога В.Г. Економічна теорія [Книга] : підручник / В.Г. Чепінога ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,