Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори [Книга] : у 2-х томах / Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калузька, В. Ковтун. М. Ходак ; за ред. Л. Калузької ; відп. за вип. : З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак та ін.]. – Івано-Франківськ ; Коломия : Вік. – ISBN 966-550-011-2
77.
Шевельов Ю. Вибрані праці [Книга] : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-495-9(Кн.1)
78.
Шевельов Ю. Вибрані праці [Книга] : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-496-6(Кн.2)
79.
Йогансен М. Вибрані твори [Книга] / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2011. – 270, [1] с. – Зміст: Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших ; Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. – (Серія "Українська авангардна проза"). – ISBN 978-966-8314-71-1
80.
Домонтович В.П. Вибрані твори [Книга] / Віктор Домонтович ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2008. – 382, [1] с. – Зміст: Доктор Серафікус ; Дівчина з ведмедиком ; Романи Куліша. – (Серія "Твори української діаспори" ) ( Твори укр. емігрантів). – ISBN 978-966-8314-44-5
81.
Стус В.С. Вибрані твори [Книга] / Василь Стус ; [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-088-0
До видання надійшли вибрані поезії зі збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Час творчості", "Палімпсести". Також книга включає публіцистичний лист Василя Стуса "Я обвинувачую"
82.
Доценко І.В. Вибрані твори англійських та американських письменників [Книга] : [читанка : посіб. для студентів та викладачів ВНЗ] / метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Selected stories of English and American writers. Комплекс вправ, довідковий матеріал, коментар та методична обробка тексту І.В. Доценко. Homereading from Nova Knyha. – ISBN 978-966-382-336-2
83.
Теремко В.І. Видавництво - ХХІ. Виклики і стратегії [Книга] : монографія / Василь Теремко. – Київ : Академвидав, 2012. – 323, [5] с. – Бібліогр.: с. 300-323. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-045-5
У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів
84.
Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, Харків, 12-14 жовтня 2011 р. / М-во культури України ; Держ. закл. "Харків. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [редкол. : В.Д. Ракитянська, І.Г. Левченко, І.Я. Лосієвський та ін. ; уклад. О.П. Куніч]. – Харків : Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка ; ІРІС, 2011. – 368 с. : фотоіл. – До 125-річчя Харків. держ. наукової б-ки ім. В.Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці доповідей
85.
Мазоха Г.С. Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини XX століття [Книга] / Галина Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 180, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті та в підряд. прим. – ISBN 966-8063-192
86.
Відпущення [Книга] : історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту "Україна активна: загоєння минулого" / Міжнар. громад. орг-ція "Основи свободи" ; Міжнар. рух "Ініціативи змін" ; [упоряд. Г. Буньо]. – Львів : Свічадо, 2012. – 214, [2] с., [8] с. іл. – ISBN 978-966-395-563-6
87.
Журавская О.В. Все правила современного русского языка [Книга] : [орфография, пунктуация] / Журавская О.В. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-723-0
88.
Всебічна підтримка європейської інтеграції та наближення законодавства України [Книга] : компендіум вибраних доробків Українсько-європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC) - Етап V / Укр.-європ. дорадчий центр з питань законодавства - Етап V ; [уклад. Р.Б. Хорольський ; за заг. ред. Й. Тачиньскої]. – Київ : Батискаф, Майстер книг, 2012. – 504 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-29-4
89.
Голованов С.О. Всесвітня історія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Голованов ; [літ. ред. А.І. Гедзь]. – Київ : Каравела, 2007. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-271, в кінці лекцій та в підрядк. приміт. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-53-9
90.
Білоус П.В. Вступ до літературознавства [Книга] : навч. посібник для самост. роботи студ. / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 362, [2] с. – Термінол. словник: с. 351-362. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр. на початку ч. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-388-1
91.
Лисенко О.М. Вступний фонетичний курс французької мови [Книга] : [навч. посібник] / О.М. Лисенко, Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 96 с. : табл. – ISBN 966-1516-49-5
92.
Матвеев С.А. Вся английская грамматика за 4 недели [Книга] : [для начинающих, которые не владеют англ. яз.] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель, 2010. – 254, [2] с. – На обл. авт. не указан. На обл. в подзаг.: Все времена английского глагола, основные и грамматические правила, наглядные примеры, материал в форме таблиц. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-068003-0
93.
Константинов А. Выдумщик [Книга] : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 413, [3] с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-0794-3
94.
Дудар Є.М. Галерея чудотворців [Книга] : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
95.
Дудар Є.М. Галерея чудотворців [Книга] : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
96.
Кульчицька О.І. [Ганс Фаллада. Домашня інтерлюдія] = Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 114, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel. - Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-033-0
97.
Литовченко И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга [Книга] : [монография] / И.Л. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Приложения: с. 178-180. – Библиогр.: с. 181-198. – ISBN 978-966-00-1150-2
98.
Губарев В.К. Географія світу [Книга] : довідник школяра і студента / Губарев В.К. ; [пер. з рос. Губаревої Б.М. ; ред. : З.В. Нечволода, Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 572, [4] с. – Додатки: с. 546-549. – ISBN 978-966-481-469-7
99.
Губарев В.К. Географія України [Книга] : довідник школяра і студента / Губарев В.К. ; [пер. з рос. Губаревої Б.М. ; ред. Ю.В. Стецура]. – Донецьк : БАО, 2008. – 414, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-338-184-8
100.
Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі [Книга] / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,