Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів [Книга] = Economic geology of ferruginous quartzite deposits : монографія / Рудько Г.І. [та ін.] ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; Криворізький економічний ін-т Київського нац. економічного ун-ту ; КНУТШ. – Київ : Академпрес, 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-267. – ISBN 976-966-7541-10-1
102.
Жарова Л.В. Економічні механізми контролю за викидами парникових газів [Книга] / Жарова Л.В., Ільїна М.В. ; за науковою ред. проф. Хлобистова Є.В. ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; НАНУ ; Науково-дослідний ін-т сталого розвитку та природокористування. – Київ ; Сімферополь : [РВПС України НАНУ ; НДІ СРП], 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 57-62. – ISBN 978-966-02-5278-3
103.
Нестеренко П.В. Експертиза предметів і атрибутів: геральдика [Книга] : навчальний посібник / М-во кульутри і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-110. – ISBN 978-966-452-037-6
104.
Савельєв В.П. Етика [Книга] : короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / [Савельєв В.П.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 278, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-20-0
105.
Етика та естетика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Петрушенко В.Л. та ін.] ; за ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 304, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 303-304. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-072-3
106.
Хоптяр Ю.А. Етнологія [Книга] : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
107.
Бородінов В.Д. Етнополітологія [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
108.
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [Книга] = Vocabulaire Europeen des philosophies / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-172-3 (Т.1)
109.
Драбкина А. Жена по заказу [Книга] : [роман] / Алла Драбкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 319 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3013-9
110.
Журналістський фах [Книга] : газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика"] / [Т.О. Приступенко та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-594-779-6
111.
Павелків Р.В. Загальна психологія [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Р.В. Павелків. – 3-є вид. допов. – Київ : Кондор, 2009. – 570, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-351-281-5
112.
Загальна психологія [Книга] : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2011. – 463, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-96914-2-2
113.
Загальна психологія [Книга] : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 4-е вид. – Киев : Каравела, 2011. – 280с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
114.
Басманова Е. Заговор стервятников [Книга] : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
115.
Запам"ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині [Книга] : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. О.П. Ремезов ; редкол. : В.М. Ожгібесов, А.О. Лаптєва, А.П. Григор"єва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с., [16] с. іл. + Додаток: с. 144-166. – ISBN 978-966-655-519-2
116.
Костенко Л.В. Записки українського самашедшого [Книга] / Ліна Костенко. – [Вид. 5-те]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ; XXI століття, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7
117.
Мегела І.П. Зарубіжна література XVII-XX століть [Книга] : статті, рецензії, дослідження, відгуки / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-1516-15-0
118.
Лень В.С. Звітність підприємства [Книга] : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2010. – 671, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-04-2
119.
Мірошниченко А.М. Земельне право України [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2011. – 677, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-054-6
120.
Купчик О.Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919-1923 рр.): "між українською формою та радянським змістом" [Книга] : [монографія] / Купчик О.Р. – Тернопіль : [Терно-граф], 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 233-263. – ISBN 978-966-457-091-3
121.
Зразки процесуальних документів [Книга] : (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / [укладач М.І. Хавронюк]. – Київ : Атіка, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-326-290-1
Для юрисконсультів, адвокатів і нотаріусів, а також громадян, які цікавляться питаннями судового захисту своїх прав, свобод і законних інтересов
122.
Беличь А. Изабрана дела Александра Беличьа [Книга] / Александар Беличь. – Београд : Завод за уджебнике и наставна средства. – ISBN 86-17-06505-2
123.
Беличь А. Изабрана дела Александра Беличьа [Книга] / Александар Беличь. – Београд : Завод за уджебнике и наставна средства. – ISBN 86-17-06411-0
124.
Беличь А. Изабрана дела Александра Беличьа [Книга] / Александар Беличь. – Београд : Завод за уджебнике и наставна средства. – ISBN 86-17-06461-7
125.
Беличь А. Изабрана дела Александра Беличьа [Книга] / Александар Беличь. – Београд : Завод за уджебнике и наставна средства. – ISBN 86-17-06466-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,