Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства [Книга] : підручник [для студентів філологічних спец. вищих навч. закладів] / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 333-335. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
77.
Вступ до мовознавства [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко; Голубовська І.О. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
78.
Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / С.М. Левитський., В.В. Загородній ; [КНУТШ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Карбон, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-1692-05-2
79.
Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності [Книга] : навчально-методичний комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2011. – 115 с. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-171-364-1
80.
Шекспір В. Гамлет, принц Данський [Книга] = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
81.
Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) [Книга] = Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykladzie Ukrainy i Polski) : монографія / Явкін В.Г. [та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Географічний ф-т (Україна) ; Сілезький ун-т, Відділ Наук про Землю, Заклад Геоекотуризму (Польща). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 263-286. – ISBN 978-966-423-094-7
82.
Крайніков Е.В. Геронтологія [Книга] : словник-довідник / Едуард Крайніков. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 343-345. – ISBN 978-966-437-200-5
Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
83.
Курчаб-Редліх К Головою в мур Кремля [Книга] / Кристина Курчаб-Редліх. – Київ : Темпора, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 418-429. – ISBN 978-966-8201-97-4
Це книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з кореспонденції авторки для різних польських видань.
Видання розраховане на істориків, політологів, культурологів, усіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.
84.
Жук Л.А. Господарське право України [Книга] : підручник для юридичних і економічних вищих навч. закладів / Л.А., Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець ; керівник авт. кол. Л.А. Жук. – Київ : Кондор, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-351-278-5
Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
85.
Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Книга] : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закл. / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. допов. – Київ : Слово, 2010. – 327, [1] c. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-039-9
Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
86.
Дюма А. Графиня де Шарни [Книга] : роман / А. Дюма ; пер. с французского. – Харьков : Паритет. – (Избранные произведения для юношества). – ISBN 5-86906-025-7
87.
Муромцева Ю.І. Демографія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Ю.І. Муромцева ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 300 с. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 966-351-038-2
88.
Житнигор Б.С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств [Книга] / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с. – Библиогр.: с. 221-231. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б., Проценко В.И. и др.). – ISBN 978-9975-9974-6-1
89.
Державний фінансовий контроль [Книга] : теоретичні положення і нормативно-правові акти : [навчальний посібник] / А.В. Бодюк [та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 550, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 550. – ISBN 978-966-351-258-7
90.
Малафіїк І.В. Дидактика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Кондор, 2009. – 398 с. – Бібліогр.: с. 379-381. – ISBN 966-7982-88-2
91.
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) [Книга] = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
92.
Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження) [Книга] = Приложение к диплому Европейского образца (принципы и рекомендации по внедрению) = Joint Europen diploma supplement (principles and guidelines for implementation) / Центр Міжнародної освіти Всеукраїнської Академічної спілки спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [уклад. : Бабин І.І., Гармаш А.А. та ін. ; за ред. : Бабина І.І., Ликової В.А.]. – Одеса ; Бендери : [Поліграфіст]. – ISBN 978-9975-4025-8-3
93.
Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. [Книга] / КНУТШ, Юридичний факультет, Кафедра правосуддя ; [редкол. : Гриценко І.С., Сиза Н.П., Фурса С.Я., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Куйбіда Р.О.]. – Київ, 2010. – 600 с.
94.
Паскаль Б. Думки [Книга] = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
95.
Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания [Книга] : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
96.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза [Книга] / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
97.
Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління [Книга] : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
98.
Економетрика [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
99.
Данилишин Б.М. Економіка природокористування [Книга] : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
100.
Економічна безпека [Книга] : навчальний посібник / Користін О.Є. [та ін.] ; за ред. О.М. Джужі ; МОНУ. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 338-367. – ISBN 978-966-2183-38-2
Розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,