Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Казакова В.П. Историческая геология [Книга] : Метод. указания / В.П. Казакова, Д.П. Найдин. – 2-е. – Москва : Московский университет, 1970. – 78 с.
1102.
Лебедева С. Исторические розыскания в Южно-Русских архивах [Книга] / С. Лебедева. – Москва, 1884
1103.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
1104.
Зиновьев А. Исторический очерк Лазаревского института восточных языков, с караткою биографиею учредителей института и с приложениями к биографии и очерку [Книга] / А. Зиновьев. – Санкт-Петербург : Тип. АН, 1855. – 117с.
1105.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
1106.
Рид Г. История Земли [Книга] : Ранние стадии истории Земли / Г. Рид, Дж. Уотсон. – Ленинград : Недра, 1981. – 240с.
1107.
Глебов Иван История Московской практической академии коммерческих наук [Книга] : Сост. к пятидесятилетнему юбилею(1810-1860) / Глебов Иван, Иванов Дмитрий. – Москва, 1860. – 676с.
1108.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
1109.
Фишер К. История новой философии [Книга] : Рене Декарт / Куно Фишер ; РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : АСТ, 2004. – 492 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-024743-5
1110.
Алексеев В.П. История первобытного общества [Книга] : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. "История" / В.П. Алексеев, А.И., Першиц. – Изд. 6-е. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 352 с. – (Высшая школа). – ISBN 5-17-022316-1
1111.
Леонтович Ф.И. История русского права [Книга] / Ф.И. Леонтович. – Издание Императорскаго Новороссийскаго университета. – Одесса : В гор.тип.сод. Алексомати
1112.
Мусий В.Б. История русской литературы второй половины 19 века [Книга] : учебное пособие / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак., Каф-ра мировой литературы. – Изд. 2-е. – Одесса : Полиграф, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-8788-83-3
1113.
Мусий В.Б. История русской литературы второй половины 19 века [Книга] : учебное пособие / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак-т, Каф-ра мировой литературы. – Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2006. – 122 с. – ISBN 966-7799-84-0
1114.
Леонард М. Исцеляющее пламя любви [Книга] = The healing flame of love / Написано Братом М.Леонардом, Аббатство Св.Жозефа ; [ пер. с англ. Елена Джима Отто ]. – Хюстон : Verenikia, 1996. – 48 с. – ISBN 0-9639553-5-7
1115.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года [Книга]. – Москва : Статистика
1116.
Маслов В. Іван Андрійович Крилов [Книга] : життя і творчість (1769-1844) / В. Маслов, проф. – Київ ; Харьків : Українське держвидав, 1945. – 19 с.
1117.
Коваленко М В. Іван Вирган: на підступах до поеми [Книга] / Валентина Коваленко, Інна Кошова. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – 72 с. – До 100-літнього ювілею письменника-земляка. – ISBN 978-966-493-108-0
1118.
Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість [Книга] : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – 550 с. – До 170-річчя з дня народження Івана Семеновича Нечуй-Левицького. – ISBN 978-966-793-136-3
1119.
Новакова Н.О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця 19 початку 20 сторіччя [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Новакова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1120.
Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Павлина Олександрівна Дунай; КНУТШ. – Київ, 2006
1121.
Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
1122.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1123.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1124.
Балахонцев О.В. Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Балахонцев О.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1125.
Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,