Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Мусий В.Б. История русской литературы второй половины 19 века [Книга] : учебное пособие / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак-т, Каф-ра мировой литературы. – Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2006. – 122 с. – ISBN 966-7799-84-0
1102.
Мусий В.Б. История русской литературы второй половины 19 века [Книга] : учебное пособие / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак., Каф-ра мировой литературы. – Изд. 2-е. – Одесса : Полиграф, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-8788-83-3
1103.
Леонард М. Исцеляющее пламя любви [Книга] = The healing flame of love / Написано Братом М.Леонардом, Аббатство Св.Жозефа ; [ пер. с англ. Елена Джима Отто ]. – Хюстон : Verenikia, 1996. – 48 с. – ISBN 0-9639553-5-7
1104.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года [Книга]. – Москва : Статистика
1105.
Маслов В. Іван Андрійович Крилов [Книга] : життя і творчість (1769-1844) / В. Маслов, проф. – Київ ; Харьків : Українське держвидав, 1945. – 19 с.
1106.
Коваленко М В. Іван Вирган: на підступах до поеми [Книга] / Валентина Коваленко, Інна Кошова. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – 72 с. – До 100-літнього ювілею письменника-земляка. – ISBN 978-966-493-108-0
1107.
Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість [Книга] : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – 550 с. – До 170-річчя з дня народження Івана Семеновича Нечуй-Левицького. – ISBN 978-966-793-136-3
1108.
Новакова Н.О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця 19 початку 20 сторіччя [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Новакова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1109.
Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Павлина Олександрівна Дунай; КНУТШ. – Київ, 2006
1110.
Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
1111.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1112.
Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1113.
Балахонцев О.В. Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Балахонцев О.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006
1114.
Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
1115.
Бурковська Л.В. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця 14-16 століть : генеза, особливості іконографії та семантики [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Бурковська Л.В. ; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009
1116.
Ягупова Л.М. Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах : префіксальна система у динамічному аспекті [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Ягупова Л.М. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008
1117.
Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Ольга Леонідівна Порфімович; КНУТШ. – Київ, 2006
1118.
Качан І.А. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Качан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
1119.
Татарчук О.М. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Татарчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1120.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Позур В. В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009
1121.
Гайдуцький А.П. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Гайдуцький Андрій Павлович ; КНУТШ. – Київ, 2005
1122.
Вольська О.М. Інвестиційний процес у регіоні: формування дієвого механізму державного регулювання [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 / Олена Михайлівна Вольська; Одеський регіональний інститут держ. управління; Нац. акад. держ упр. при президент. України. – Одеса, 2006
1123.
Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1124.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1125.
Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Вікторія Іванівна Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex