Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1027.
Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Єрмоленко С.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007
1028.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
1029.
Шелюх Ю.Є. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шелюх Ю.Є. ; Нац. ун-т "Лвівська політехніка". – Львів, 2007
1030.
Болокан І.В. Зобов"язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болокан І.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008
1031.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Є.Ю. ; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
1032.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Єлизавета Юріївна ; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
1033.
Зражевська Н.В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Зражевська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1034.
Зовнішня торгівля: право та економіка [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000-
1035.
Кушерець Д.В. Зовнішньоекономічний механізм розвитку інноваційного потенціалу України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Дарина Василівна Кушерець; КНУТШ. – Київ, 2006
1036.
Тараба Н.В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Тараба Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1037.
Касдагліс Н. [Зуби жорна [Книга] : роман / Нікос Касдагліс. – 4-е вид. – Афіни : Костаніотіс, 1995. – 172 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1394-6
1038.
Дьяконов М.А. Из материалов по истории Дерптского (ныне Юрьевского) университета [Книга] : Две записки проф. И.Г.Неймана / М.А. Дьяконов. – Санкт-Петербург, 1902. – 16с. – Из журнала министерства юстиции (декабрь 1902 г.)
1039.
Павлычко Я.Й. Избранная лирика [Книга] / Я.Й. Павлычко. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 32с. – (Б-ка избранной лирики)
1040.
Кронин А. Избранное [Книга] / А. Кронин. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1975. – 896с.
1041.
Исаковский М. Избранное [Книга] / М. Исаковский. – Москва : Художественная литература, 1950. – 431с.
1042.
Павленко П.А. Избранное [Книга] / П. Павленко. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 637с.
1043.
Рождественский В.А. Избранное в 2-х томах [Книга] : Стихотворения / В.А. Рождественский. – Ленинград : Художественная литература
1044.
Либединский Ю.Н. Избранное в 2-х томах [Книга] : Повести. Рассказы / Ю.Н. Либединский. – Москва : Художественная литература
1045.
Рождественский В.А. Избранное в 2-х томах [Книга] : Проза / В.А. Рождественский. – Ленинград : Художественная литература
1046.
Пушкин А.С. Избранные произведения [Книга] / А.С. Пушкин. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 751с.
1047.
Соколов-Микитов Избранные произведения [Книга] : Повести. Рассказы и сказки / Соколов-Микитов. – Ленинград : Художественная литература
1048.
Соколов-Микитов Избранные произведения [Книга] : Путешествия. Рассказы охотника. Воспоминания / Соколов-Микитов. – Ленинград : Художественная литература
1049.
Смеляков Я.В. Избранные произведения в 2-х томах [Книга] : Стихотворения / Я.В. Смеляков. – Москва : Художественная литература
1050.
Смеляков Я.В. Избранные произведения в 2-х томах [Книга] : Стихотворения. Поэмы. Переводы. Литературные заметки / Я.В. Смеляков. – Москва : Художественная литература
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,