Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1027.
Франко І.Я. З вершин і низин [Книга] : Збірник поезій Івана Франка / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Львів : Накл. Ольги Франко, 1893. – 468с.
1028.
Тичина П.Г. З минулого - в майбутнє [Книга] : Статті, спогади, нотатки, начерки, інтерв"ю / П.Г. Тичина; Уп. та прим. С. Тельнюка. – Київ : Дніпро, 1973. – 344с.
1029.
Тевекелян В.А. За Москвою-рекой [Книга] : Роман / В.А. Тевекелян. – Москва : Советский писатель, 1972. – 520с.
1030.
Кошеленко В"ячеслав Вікторович Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кошеленко В.В.; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006
1031.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
1032.
Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі [Книга] / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.
У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці питання про систему методів навчання.
1033.
Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды [Книга] = Air pollution / Р. Гудериан; Пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200с.
1034.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии [Книга] : (с указанием их решений): Пособие для студ. Киевск. Политехнич. ин-та / И.И. Белянкин. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1035.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии в пространстве (с указанием решений) [Книга] / И.И. Белянкин. – Изд. испр. и доп. – Киев : Печ. С.П. Яковлева, 1907. – 214с.
1036.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии на плоскости [Книга] : (с указанием решений), предлагавшиеся И.И. Белянкиным в Политехническом Институте Императора Александра II и в Унив. Св. Владимира / И.И. Белянкин. – Изд. испр. и доп. – Киев : Печатня Яковлева, 1906. – 349 с.
1037.
Белянкин И.И. Задачи по аналитической геометрии, предлагавшиеся препод. И.И. Белянкиным на практических занятиях по математике в Киевском Политехническм Институте [Книга] : С указанием их решений / И.И. Белянкин. – Изд. студенческое. – Киев
1038.
Белянкин И.И. Задачи по интегральному исчислению [Книга] : (с указанием их решений) / И.И. Белянкин. – Изд. студенческое. – Киев : Печ. Яковлева
1039.
Белянкин И.И. Задачи по интегральному исчислению [Книга] : (с указанием решений) / И.И. Белянкин. – Киев : Печ. С.П. Яковлева
1040.
Прохоров А.В. Задачи по теории вероятностей [Книга] : Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы: Учебное пособие / А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, В.Г. Ушаков. – Москва : Наука, 1986. – 328с.
1041.
Жук С.М. Задачі мінімаксного спостереження для лінійних дескрипторних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.05.04 / Жук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
1042.
Глазер Р. Задачник по стереометрии [Книга] : с 435 задачами и 54 чертежами / Р. Глазер ; авториз. пер. с последнего нем. изд. М.Ю. Мансфельда. – Берлин ; Рига : Наука и Жизнь, 1923. – 152 с. : с черт. – (Библиотека Гешен : русское издание ; [50])
1043.
Куликова Г.М. Закон сохранения вранья [Книга] : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
1044.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень / Подорожна Т.С. ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
1045.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
1046.
Закономерности размещения полезных ископаемых [Книга]. – Москва : Наука
1047.
Королев М.Е. Закономерности распределения микрокомпонентов в природных водах Енисейского кряжа [Книга] / М.Е. Королев. – Казань : Из-во Казанского ун-та, 1973. – 191 с.
1048.
Закономерности формирования и размещения месторождений вулканического стекла. Его свойства и применение [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 279 с.
1049.
Букетов А.В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв"язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Букетов А.В. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2007
1050.
Масікевич А.Ю. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсивної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Масікевич А.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,