Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Здравствуй, это - я [Книга] : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
1027.
Сало В.М. Зелёные друзья человека [Книга] / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
1028.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
1029.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
1030.
Авсеенок А.А. Земля в снегу [Книга] / Авсеенок А.А. – Москва : Мысль, 1971. – 191с., [8] л. ил. : ил.
1031.
[Зенон [Книга] : трагедія Криту та Ептаніса (17 ст.). – Афіни : Стигмі, 1991. – 294 с. – Видання новогрецькою мовою
1032.
Недокіс В.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Володимир Адамович Недокіс; КНУТШ. – Київ, 2006
1033.
Фролова О.Г. Злочини, пов"язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 08 / Фролова О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2006
1034.
Осипчук О.Ю. Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині 20-на початку 21 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 09.00.12 - українознавство / Осипчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1035.
Драницин Олег Васильович Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Драницин О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1036.
Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1037.
Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1038.
Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Єрмоленко С.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007
1039.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
1040.
Шелюх Ю.Є. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шелюх Ю.Є. ; Нац. ун-т "Лвівська політехніка". – Львів, 2007
1041.
Болокан І.В. Зобов"язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болокан І.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008
1042.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Є.Ю. ; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
1043.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Єлизавета Юріївна ; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
1044.
Зражевська Н.В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Зражевська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1045.
Зовнішня торгівля: право та економіка [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000-
1046.
Кушерець Д.В. Зовнішньоекономічний механізм розвитку інноваційного потенціалу України [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Дарина Василівна Кушерець; КНУТШ. – Київ, 2006
1047.
Тараба Н.В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Тараба Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1048.
Полевой Б. Золото [Книга] : роман в четырех частях / Б. Полевой. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 817 с.
1049.
Касдагліс Н. [Зуби жорна [Книга] : роман / Нікос Касдагліс. – 4-е вид. – Афіни : Костаніотіс, 1995. – 172 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1394-6
1050.
Дьяконов М.А. Из материалов по истории Дерптского (ныне Юрьевского) университета [Книга] : Две записки проф. И.Г.Неймана / М.А. Дьяконов. – Санкт-Петербург, 1902. – 16с. – Из журнала министерства юстиции (декабрь 1902 г.)
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,