Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1052.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1053.
Слюсаренко В.Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти [Книга] : монографія / В.Є. Слюсаренко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2013. – 159, [1] с., [2] арк. іл. : табл.,. – Бібліогр.: с. 144-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2921-87-8
1054.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
1055.
Вейль С. Формы неявной любви к Богу [Книга] / Симона Вейль ; [пер. с фр., ст. и коммент. Петра Епифанова]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 508, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: c. 503-506. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект). – ISBN 978-54386-5138-3
1056.
Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності [Дисертація] : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013
1057.
Вернигора С.М. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Вернигора Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1058.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1059.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1060.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1061.
Химия пиррола. Новые страницы [Книга] / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева, Е.Ю. Шмидт, Л.Н. Собенина ; под ред. Г.А. Толстикова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т химии им. А.Е. Фаворского. – Новосибирск : Наука, 2012. – 381, [4] с. : табл. – Библиогр.: с. 345-382. – ISBN 978-5-02-019070-2
1062.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
1063.
Апанович М.М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Апанович Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
1064.
Тимошик М.С. Художнє редагування: теоретичні та практичні аспекти [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 37, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 6)
1065.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
1066.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист [Книга] : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
1067.
Харитонов Є.О. Цивільне право України [Книга] : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1068.
Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду [Книга] : (навчальний посібник) : для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик ; за заг. ред. Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 142-143. – Бібліогр.: с. 131-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7957-11-7
1069.
Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій [Книга] / [Анатолій Єрмоленко та ін. ; відп. ред. Єрмоленко Анатолій Миколайович ] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 455, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1344-5
1070.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
1071.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
1072.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1073.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1074.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
1075.
Шевченко-художник [Книга] : бібліогр. покажчик (1839-2012) / [упоряд.: Н.І. Орлова, Л.І. Буряк, Б.А. Короленко ; редкол.: Стус Д.В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : Пріоритети, 2013. – 432, [2] с. – До 200-ліття Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 414-432. – ISBN 978-966-8809-57-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,