Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / ГоловКРУ України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
1052.
Фінансовий менеджмент [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 530, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 526-530. – ISBN 966-8253-96-5
1053.
Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент [Книга] : підручник / В.М. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 375, [1] с. : іл. табл. – Покажч.: с. 372-375. – Бібліогр.: с. 369-371. – ISBN 978-617-07-0025-4
1054.
Шкварчук Л.О. Фінансовий ринок [Книга] : навч. посібник / Л.О. Шкварчук. – Київ : Знання, 2013. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-355. – ISBN 978-617-07-0095-7
1055.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1056.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1057.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1058.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО. "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1059.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО"Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1060.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1061.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1062.
Слюсаренко В.Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти [Книга] : монографія / В.Є. Слюсаренко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2013. – 159, [1] с., [2] арк. іл. : табл.,. – Бібліогр.: с. 144-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2921-87-8
1063.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
1064.
Вейль С. Формы неявной любви к Богу [Книга] / Симона Вейль ; [пер. с фр., ст. и коммент. Петра Епифанова]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 508, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: c. 503-506. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект). – ISBN 978-54386-5138-3
1065.
Бас Ю.П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності [Дисертація] : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бас Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013
1066.
Вернигора С.М. Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Вернигора Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
1067.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1068.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
1069.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
1070.
Химия пиррола. Новые страницы [Книга] / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева, Е.Ю. Шмидт, Л.Н. Собенина ; под ред. Г.А. Толстикова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т химии им. А.Е. Фаворского. – Новосибирск : Наука, 2012. – 381, [4] с. : табл. – Библиогр.: с. 345-382. – ISBN 978-5-02-019070-2
1071.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
1072.
Апанович М.М. Художнє втілення історіософського міфу в поетичній творчості Ганни Чубач [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Апанович Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
1073.
Тимошик М.С. Художнє редагування: теоретичні та практичні аспекти [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 37, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 6)
1074.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
1075.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист [Книга] : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,