Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Харитонов Є.О. Цивільне право України [Книга] : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1077.
Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду [Книга] : (навчальний посібник) : для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик ; за заг. ред. Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 142-143. – Бібліогр.: с. 131-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7957-11-7
1078.
Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій [Книга] / [Анатолій Єрмоленко та ін. ; відп. ред. Єрмоленко Анатолій Миколайович ] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 455, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1344-5
1079.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
1080.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
1081.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1082.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
1083.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
1084.
Шевченко-художник [Книга] : бібліогр. покажчик (1839-2012) / [упоряд.: Н.І. Орлова, Л.І. Буряк, Б.А. Короленко ; редкол.: Стус Д.В. (голова) та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Нац. музей Т. Шевченка. – Київ : Пріоритети, 2013. – 432, [2] с. – До 200-ліття Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 414-432. – ISBN 978-966-8809-57-6
1085.
Щорічник - 2012 [Журнал] = Annual report - 2012. – Київ
1086.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва : Радиотехника, 2001-
1087.
Шакури Б. Эколого-генетическая и биологическая особенность почв Малого Кавказа и их противоэрозионная устойчивость [Книга] / Шакури Бахруз Куламгусейн. – Баку : Min bir mahni, 2004. – 291, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 283-286. – ISBN 9952-29-035-7
1088.
Экономика и управление [Журнал] : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь
1089.
Экономика и управление [Журнал] : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь
1090.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1091.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1092.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1093.
Этиология, патогенез и профилактика образования внутрибрюшных спаек [Брошура] : метод. рекомендації / [Хворостов Е.Д. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 23, [1] с. : ил., схемы. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Сведения об ответственности на обл. указ. на укр. языке. – Библиогр.: с. 21-23
1094.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
1095.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1096.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1097.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1098.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1099.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1100.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,