Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Богачев І.В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
77.
Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
78.
Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
79.
Рудковська О.В. Стабілізаційна обробка води для екологічно безпечних систем водоспоживання в енергетиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рудковська Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
80.
Савченко О.В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштабного розкладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Савченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
81.
Миронюк Р.В. Суб"єкти адміністративно-деліктного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миронюк Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
82.
Шульц Н.А. Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в контексті культурного життя Кам"янеччини кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шульц Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
83.
Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
84.
Полякова М.В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Полякова Марина Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
85.
Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Ребрій Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
86.
Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
87.
Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
88.
Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
89.
Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
90.
Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
91.
Паздрій О.І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Паздрій Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014
92.
Яцишин Т.М. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
93.
Даценко В.М. Удосконалення технології та устаткування переробки твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Даценко Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та аврхітектури". – Дніпропетровськ, 2014
94.
Макогін Г.В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX - початку XXI століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
95.
Цовма В.В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техногенного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Цовма Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
96.
Мостовенко О.В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівноважених покриттів з урахуванням об"єму, що перекривається [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.01.01 / Мостовенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
97.
Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
98.
Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
99.
Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
100.
Воробйова М.І. Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно обробленої води [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Воробйова Маргарита Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,