Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Лизанець В.В. Аналіз і синтез інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лизанець Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
2.
Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
3.
Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
4.
Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014
5.
Коритченко К.В. Високовольтна електророзрядна техніка генерування ударних хвиль та нагрівання реагуючих газових середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Коритченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
6.
Радомський М.Т. Вітражне мистецтво Харкова другої половини XX - початку XXI століття: (генеза, стилістичні трансформації) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Радомський Микола Тадеушевич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
7.
Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн Воля і самоомана в контексті діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
8.
Паламарчук Д.М. Глобальний інноваційний простір сучасного економічного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Паламарчук Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
9.
Матвіюк Т.В. Дизайн, синтез та біологічна активність 1,3-дизаміщених піролідин-2,5-діонів як потенційних протитуберкульозних препаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Матвіюк Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
11.
Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Голець Н.Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 21.06.01 / Голець Наталія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
13.
Голякова І.В. Забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях з локальними тепловиділеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Голякова Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
14.
Чорномаз Н.Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Чорномаз Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
15.
Шаригін О.А. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шаригін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
16.
Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
17.
Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
18.
Кузнєцов М.М. Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кузнєцов Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
19.
Вірченко В.Г. Комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання технічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Вадим Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т бід-ва і архітектури. – Київ, 2014
20.
Переїденко А.В. Комп"ютеризована система діагностики виробів з композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. . канд. техн. наук : 05.13.05 / Переїденко Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
21.
Проскурін М.М. Композиційні покриття активними діелектриками на сплавах алюмінію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Проскурін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
22.
Літічевський В.О. Композиційні сцинтиляційні елементи на основі дисперсного селеніду цинку і оксидних сцинтиляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Літічевський Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014
23.
Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
24.
Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
25.
Филюк В.В. Концентрація ринків та її регулювання в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Филюк Василина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,