Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
52.
Поспішний О.С. Підвищення ефективності пошуку ресурсів грід системи на основі формальних логічних моделей [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поспішний Олександр Сергіойвич ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
53.
Олексин А.В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олексин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014
54.
Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014
55.
Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
56.
Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
57.
Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
58.
Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
59.
Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
60.
Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
61.
Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
62.
Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
63.
Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
64.
Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
65.
Русакова Т.І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
66.
Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
67.
Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
68.
Ващенко С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ващенко Сергій Володимирович ; М-во чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014
69.
Мороз М.М. Розвиток наукових основ складного витягування та підвищення ефективності процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Мороз Микола Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014
70.
Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
71.
Шкарупило В.В. Розробка й дослідження моделей і методів специфікації, верифікації і валідації композитних веб-сервісів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.13.05 / Шкарупило Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014
72.
Кучерик Г.В. Розробка нових процесів пом"якшення та демінералізації води для екологічно безпечних водоциркуляційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кучерик Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
73.
Южаков С.В. Розробка та дослідження методів застосування множинних перетворень для високоефективної комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Южаков Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2014
74.
Рухия Бюльбюль кызы Заманова Свойства множества решений задачи управления в некоторых системах с распределенными параметрами и необходимые условия оптимальности как обычных, так и обобщенных управлений [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра философии по математике : 12.14.01 / Рухия Бюльбюль кызы Заманова ; М-во образования Азерб. респ., Бакин. гос. ун-т, Ин-т прикладной математики. – Баку, 2014
75.
Теребушко Ю.Р. Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Теребушко Юрій Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,