Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Григоренко А.К. Во храм душі [Книга] : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
77.
Вогнева підготовка [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
78.
Бурдье П. Воспроизводство: элементы теории системы образования [Книга] = La reproduction elements pour une theorie du systeme d"enseignement / Бурдье Пьер, Пассрон Жан-Клод ; [пер. с фр. Н.А. Шматко]. – Москва : Просвещение, 2007. – 265, [3] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Образование: мировой бестселлер / Московская высш. шк. социал. и экон. наук). – ISBN 5-09-014104-5
79.
Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика [Книга] : монографія / О.М. Шпакович ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 387-414. – ISBN 978-966-439-489-2
80.
Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови [Книга] : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
81.
Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона [Брошура] / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
82.
Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.М. Мешко ; [ ред. Г.А. Теремко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8
Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
83.
Симонович С.В. Вы купили компьютер [Книга] : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
84.
Выпускник вуза в современном социокультурном пространстве [Книга] : монография / [Е.А. Подольская и др.] ; под общ. ред. Е.А. Подольской ; Народная украинская акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 413, [3] с. – Библиогр.: с. 393-412. – ISBN 978-966-8558-96-2
85.
Геологія і нафтогазоносність морських надр [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [О.М. Трубенко та ін. ; за ред. Б.Й. Маєвського] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-229. – ISBN 978-966-694-152-0
86.
Гутлянский В.Я. Геометрическая и топологическая теория функций и отображений [Книга] / В.Я. Гутлянский, В.И. Рязанов ; НАН Украины ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 425, [1] с. – Библиогр.: с. 389-421. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол. : Б.В. Базалий, И.Н. Гашененко, В.Я. Гутлянский и др. ; Т. 5). – ISBN 978-966-00-1156-4
87.
Гончарук П.С. Гірке похмілля [Книга] : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
88.
Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
89.
Сіріньок-Долгарьова Глобальний новинний дискурс: тенденції функціонування англомовних інтернет-медіа [Книга] : монографія / Катерина Сіріньок-Долгарьова ; Акад. української преси ; Центр вільної преси ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Запоріжжя : ЦВП ; ЗНУ, 2012. – 183 с. : іл., табл., схеми. – Додатки: с. 145-183. – Бібліогр.: с. 127-144. – ISBN 978-966-2123-31-9
90.
Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття [Книга] = Glacjal i peryglacjal Wschodniego Podkarpacia : збірник наук. пр. : (до ХVII укр.-пол. семінару. Самбір, Україна, 15-18 вереc. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка [та ін.] ; [редкол.: А. Богуцький (гол. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 305, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-885-2
91.
Плешкановская А.М. Города и эпохи [Книга] / А.М. Плешкановская, Е.Д. Савченко. – Киев : Институт Урбанистики ; Логос, 2011. – 230 с. : фотоил., табл. – Библиогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-171-512-6
92.
Щербина В.С. Господарське право [Книга] : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 5-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-667-348-3
93.
Крутов А.В. Государственная политика и управление [Книга] : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
94.
Гроші та кредит [Книга] = Money and credit : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 410-414. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-881-4
95.
Бумблаускас А. Грюнвальдська битва - битва народів [Книга] / Алфредас Бумблаускас, Ігор Марзалюк, Борис Черкас ; [відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : А. Бумблаускаса, М. Ференцева, О. Іванова та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 143-144. – (Середньовічна історія України, Білорусі, Литви. Замки і храми середньовіччя). – ISBN 978-966-8137-72-3
96.
Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право [Книга] : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
97.
Михайленко В.М. Дем"ян Многогрішний - гетьман Сіверський [Книга] / Валентина Михайленко ; худ. А. Книр ; фотохуд. Р. Шевченко ; Коропська центральна районна б-ка. – Мена : Домінант, 2011. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISBN 978-966-2610-10-9
98.
Демографія [Книга] : навчальний посібник / [Назарова Г.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 218, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 213-215. – ISBN 978-966-676-471-6
99.
Свистун Н. Динаміка антропонімікону м. Тернополя XIX - XX ст. [Книга] : монографія / Ніна Свистун ; [наук. ред. Панцьо С.Є.]. – Тернопіль : Крок, 2011. – 307, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2362-66-4
100.
Куліков П.М. Діагностика стану підприємства [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,