Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Заслужений професор Сумського державного університету Володимир Альбінович Марцинковський [Книга] : до 85-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик наук. пр. за 1958-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. загальої механіки і динаміки машин, Бібліотека ; [уклад.: В.С. Рудецька, І.Є. Булига]. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 103, [1] с. : іл. – (Біобібліографія вчених університету ; вип. 5)
127.
Збірка матеріалів за результатами проекту "Експертиза закордонних трансформацій" [Книга] / Міжнар. фонд "Відродження" ; Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". – Київ : [Костилєв П.Б.], 2012. – 220 с. : іл., табл.
128.
Корзова Л.Ю. Збірник вправ з граматики іспанської мови [Книга] / Корзова Л.Ю. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 75 с. – ISBN 978-966-489-075-2
129.
Здійснення Конвенції Організації Об"єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства [Книга] : [засідання "круглого столу"] / Ком. Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції ; [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 67 с. – ISBN 978-966-2214-12-0
130.
Здобуття незалежності України. 1991 [Книга] : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-092-7
131.
Здобуття незалежності України. 1991 [Книга] : історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. / Асоціація народних депутатів України ; [ред. рада : О. Барабаш, Я. Зайко, І. Бойко та ін. ; фото : О. Хилюк, О. Клименко, С. Ковальчук та ін.]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-093-4
132.
Земне тяжіння [Книга] : розповіді про аграріїв Карпатського краю / [упоряд.: П.А. Федикович, М.П. Попович ; вступ. сл. О. Ледиди]. – Ужгород : Патент, 2011. – 399, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва помилково: Земне тяжіння: Розповіді про аграріїв краю. – ISBN 978-617-589-032-5
133.
Бабушкин И.В. Иван Бабушкин - рабочий - большевик [Книга] : воспоминания, статьи, корреспонденции, выдержки из биографического очерка Ц. Зеликсон-Бобровской, "Некролог". В.И. Ленин. – Санкт-Петербург : Центр междунар. исслед. "Новый Прометей", 2010. – XXII, 181 с. : ил., факс., портр., карт. – Указ.: с. 171-172. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9901606-5-1
134.
Титаренко Т.М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления [Книга] / Т.М. Титаренко. – Киев : ООО"Людопринт Украина", 2009. – 279, [1] с. – Библиогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-8953-09-5
135.
Дюма А. История знаменитых преступлений [Книга] = Crimes Celebres / Александр Дюма ; [пер. с фр. : Э.Л. Шрайбер, В.В. Шабельников, О.В. Кустова и др. ; под ред. Ю.Б. Корнеева ; сост. : Э.Л. Шрайбер, В.Е. Балахонов ; илл. П.Н. Пинкесевича ; послесл. Н.С. Алексеева]. – Москва : ВиМо. – (История Европы в романах / редкол. : А.В. Муравьев, А.И. Колесников, Н.Д. Назаров). – ISBN 5-87014-001-3
136.
Невский В.И. История РКП(б) [Книга] : краткий очерк / В. Невский. – Санкт-Петербург : Центр междунар. исслед. "Новый Прометей", 2009. – XXXI, [I], 747 с., [10] л. ил. : карты, портр., табл. – Библиогр.: с. 601-605 и в примеч. – ISBN 978-5-9901606-1-3
137.
История Таврического университета [Книга] / Н.В. Багров, В.Н. Бержанский, Н.Е. Дементьев, Н.Ф. Дундук, В.Г. [и др.] Ена; [Н.В. Багров, В.Н. Бержанский,Н.Е. Дементьев, Н.Ф. Дундук, В.Г. Ена и др.] ; под общ. ред. Н.В. Багрова. – Київ : Либідь, 2003. – 243, [4] с. : ил., портр. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 239-243. – ISBN 966-06-0326-6
138.
Іван Франко. "Зів"яле листя": тексти, матеріали, дослідження [Книга] = Ivan Franko. "Withered leaves": texts, materials, researches. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – 424, [1] с. – Покажч. імен.: с. 416-422. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series Ukrainian philology: school, personalities, problems ; вип. 7). – ISBN 978-966-613-526-4
139.
Чайковська М.П. Інвестиційний менеджмент [Книга] : в 2 ч. / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-471-1
140.
Волков В.В. Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва [Книга] / Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. – Київ : МП Леся, 2008. – 67, [1] с. : фотогр. – ISBN 966-8126-39-4
141.
Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні [Книга] : аналітична доповідь / [Біла С.О та ін. ; за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 77 с. – ISBN 978-966-554-148-6
142.
Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення [Книга] : монографія / В.А. Голян ; НАН України, Рада по вивч. продуктивних сил України. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 536-578. – ISBN 978-611-517-016-6
143.
Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи [Книга] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж., Навч.-наук. ін-т інформ. технологій ; за заг. ред. Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Розд. 6 іноземними мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 16). – ISBN 978-966-2075-15-1
144.
Манжура О.В. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань [Книга] : монографія / О.В. Манжура. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 180 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 164-178. – ISBN 978-966-8716-41-6
145.
Інформатика та системні науки (ICH-2012) [Книга] : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Полтава, 1-3 березня 2012 року) / НАН України ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Українська Федерація інформатики ; за ред. О.О. Ємця ; [програмн. комітет : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля, Г.П. Донець та ін.]. – Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ), 2012. – 267 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-184-154-2
146.
Ожеван М.А. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні [Книга] : збірник аналітичних доповідей / Ожеван М.А., Гнатюк С.Л., Ісакова Т.О. ; [за заг. ред. Д.В. Дубова] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 94 с. : табл. – ISBN 978-966-554-149-3
147.
Барвінська П.І. Історики німецькомовного простору і Східна Європа [Книга] : пошук образів та ідентичностей протягом ХХ століття : монографія / П.І. Барвінська, М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2010. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-231 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-470-4
148.
Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді [Книга] : ціннісно-світоглядні орієнтири : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.М. Вашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Світогляд, 2010. – 274, [1] с. – Покажч. імен: с. 269-274 .- Вид. містить тексти першоджерел. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-15-0
149.
Калинчук А. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики [Книга] / Алла Калинчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 164 с. – Бібліогр.: с. 139-159. – ISBN 978-966-529-261-6
150.
Історіограф Дмитро Данилюк [Книга] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Л. Ільченко]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 197, [3] с. : фотоіл. – Видається до 70-річчя від дня народження вченого. – (Серія "Вчені Ужгородського національного університету"). – ISBN 978-966-387-057-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,