Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Аналіз судової практики у справах, пов"язаних з торгівлею людьми [Брошура] / Американська Асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (АВА/ROLI) ; [підгот. : Ахтирська Н.М., Герасименко Г.Л., Дубина В.І. та ін.]. – Київ : [American Bar Association], 2010. – 32 с. : табл.
52.
Горенко О.П. Англійська мова для математиків [Книга] : (підручник для студентів-математиків) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : [О.П. Горенко], 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192
53.
Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів I-II курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2012. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-617-598-058-3
54.
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 [Книга] / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
55.
Стефанов О. Антигона Софокла [Книга] : 25 веков спустя : новое прочтение / Орлин Стефанов. – София : [б. и.], 2011. – 56 с.
56.
Анти-Нюрнберг по-киевски [Книга] : сб. док. и материалов / Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Центр ист. исследований ; под ред. С.Н. Бабурина ; [сост. : Ю.В. Голик, А.А. Сазонов]. – Москва : Изд-во Российского государственного торгово-экономического университета, 2012. – 416 с. : фотоил. – ISBN 978-5-87827-468-9
57.
Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля [Книга] : видано за сприяння Європейського Союзу / [уклрд. : М. Біланич, О. Бокотей]. – Вид. 2, допов. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 101, [1] с. – ISBN 966-15-93-35-3
58.
Салевич П.Я. Бачити сей світ [Книга] : поезії, поетична студія / Павло Салевич. – Львів : Кобзар, 1993. – 45, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Перша книга поета). – ISBN 5-7707-5064-2
59.
Шимов В.В. Беларусь, Россия, Украина в цивилизационной и геополитической динамике [Книга] / В.В. Шимов. – Минск : БГУ, 2010. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 142-153. – ISBN 978-985-518-425-7
60.
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів [Книга] : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263, [1] с. : іл.
61.
Чепурнов В.О. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності [Книга] : монографія / В.О. Чепурнов, В.І. Ярема ; М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-138. – ISBN 978-966-2921-41-0
62.
Набоков В.В. Бледное пламя [Книга] : роман и рассказы / Владимир Набоков ; [перевод с англ. С. Ильина]. – Свердловск : Независимое изд. предприятие "91", 1991. – 352 с. – Содерж.: Бледное пламя : роман ; Рассказы : Групповой портрет, 1945 ; Знаки и символы ; Превратности времен ; Сестры Вейн .- Указ.: с. 257-274. – (Библиотека Человека "91" ; Золотая коллекция)
63.
Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
64.
Ильс К. В начале слово [Книга] : заметки о наших удивительных словах / К. Ильс, Е. Янченко. – Санкт-Петербург : [Александр Лященко], 2007. – 229 с. – ISBN 978-3-935982-97-9
65.
Великий шкільний словник української мови [Книга] : синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, орфографічний, мовознавчих термінів, літературознавчих термінів, граматичний коментар / [упоряд.: Співак Т.К.]. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 621-622. – (Словникова скарбничка : АБВ ) ( 9 в 1). – ISBN 978-966-2192-35-3
66.
Терен В.В. Вибране [Книга] / Віктор Терен ; [художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-71-7
67.
Терен В.В. Вибране [Книга] / Віктор Терен ; [відп. ред. М. Славинський ; художник І. Пантелемонова]. – Київ : Літопис-XX. – ISBN 978-966-7252-72-4
68.
Лахман Г. Вибрані поезії [Книга] / Гізела Лахман ; [ілюстрації А. Чебикін] ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. – Київ : Тріумф, 1997. – 203, [4] с. : іл. – (Повернуті імена). – ISBN 966-7237-05-2
69.
Пінчук Ю.А. Вибрані студії з костомаровознавства [Книга] / Юрій Пінчук ; [редкол. : П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. – 608 с. – ISBN 978-966-02-6238-6
70.
Губіна К.Є. Виробництва неорганічних солей [Книга] : скорочений конспект семінарських занять з курсу "Хімічна екотехнологія" / Губіна К.Є. ; КНУТШ. – Київ : ЦСТРІ, 2012. – 94 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94
71.
Бондар І.О. Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Бондар І.О., Хорошевський О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-153. – ISBN 978-966-676-490-7
72.
Заморська Л.І. Відносно визначені норми права [Книга] : поняття, структура, функції : [монографія] / Заморська Л.І. ; [за заг. ред. А.А. Козловського] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2010. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-8658-80-8
73.
Відповідальність за створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі [Книга] = Responsibility for Creation and Energy Challenges of Modernity in Eastern Europe : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, Ужгород, 6-11 травня 2011 р. / Комісія з екол. і мігрантів Конф. римсько-католицьких єпископів України ; Ун-т Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен, ФРН (LMU) [та ін.] ; [редкол. : Маркус Фогт, Рене Матловіч, Ян Шишко та ін. ; відп. ред. О. Бокотей]. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 123, [1] с., [8] с. фотоіл. : іл., табл. – Паралел. назва на англ. мові. – ISBN 978-966-8269-28-8
74.
Косів Г. Віра Річ [Книга] : творчий портрет перекладача / Ганна Косів. – Львів : Піраміда, 2011. – 263, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 187-233. – ISBN 978-966-442-60-2
75.
Тимченко В.П. Віра. Надія. Любов [Книга] : [проза] / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2010. – 143, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-652-026-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,